Innsamling av fotografier

 Fotoarkivet arrangerer en innsamlingsdag med digitalisering av fotografi fra Bugøynes. 

Dato
14. mai 2022
Tid
11:00 - 16:00
Sted
Lassigården i Bugøynes

Kom med dine fotoalbum og andre fotografier som representerer hverdagsliv og aktiviteter i ditt lokalsamfunn. Forslag til tema: fiskeri, foreningsliv, skole, 17.mai, turisme, sauna og andre finske tradisjoner, viktige historiske hendelser og andre aktiviteter som gjenspeiler Bugøynes sin historie. Fargebilder fra 1970-1990 er spesielt velkommen!

Alle får signert kontrakt og digital kopi av bildene vi velger ut til Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv. 

Kontaktpersoner i prosjektet:

Evy Andersen - 922 81 788 og Sonja Siltala - 911 87 388 ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek, fotoarkiv@tffk.no

Elsa Ingilæ Haldorsen - 900 32 249 Kontaktperson i Bugøynes

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv
Til toppen