Finnmarksarkivenes (FARK) fagseminar og møte

Troms og Finnmark fylkesbibliotek inviterer FARK-institusjoner til fagseminar og påfølgende arbeidsmøte .

Tidspunkt
Onsdag 25.01.2023 10.00 - torsdag 26.01.2023 12.30
Sted
Statsarkivet i Tromsø

Seminaret handler hovedsakelig om etnisitet i arkivene og bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapte privatarkiv. Fokus er på pilotprosjektet Digitalt Verksted Finnmark: Bevaring av kvenske og samiske digitalt skapte arkiver i Finnmark.

I tillegg forteller generalsekretær Kjetil Landrog fra Arkivforbundet om Arkivforbundet og det politiske nivå, seniorrådgiver Synne Stavheim om Arkivverkets nasjonale nettverksarbeid og forventninger for oss, seniorrådgiver Jeanette Rønsenfra Arkivverket om det nye Digitalarkivet og arkivar Dag Juvkam fra Arbark om deres tilsvarende prosjekter om digital bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver.

Program for seminaret (PDF, 154 kB)

Arrangør

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Helena Maliniemi helena.maliniemi@tffk.no
Til toppen