Hvem gjør hva på fylkesbiblioteket?

Her er en oversikt over ansatte på fylkesbiblioteket og arbeidsområdene til den enkelte.

Ledere

Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef i Troms

Telefon 77 78 82 18/971 69 128 
birgit.larsen@tffk.no 

Sunniva Knutsen, fylkesbiblioteksjef i Finnmark 

Telefon: 78 96 59 25/48 20 49 98 
sunniva.knutsen@tffk.no 

Ansatte på Troms fylkesbibliotek

Edel Olsen, rådgiver bibliotek

Arbeidssted Senter for nordlige folk, Manndalen Kåfjord.
Samisk bibliotektjeneste og samisk litteratur.  Oppdaterer blogg og  sender ut nyhetsbrev med nye samiske utgivelser.  Samarbeider med Sametingets bibliotek. 
Telefon: 77 78 73 89  
edel.olsen@tffk.no 

Ellen Berg Larsen, rådgiver bibliotek

Litteraturstrategi for Nord-Norge, friby-ordningen, shared reading, “Livslang lesing”, formidlingskurs, forfatterturneer, koordinator for litteratur i DKS. Kontakperson for regionalt biblioteksamarbeid i Midt-Troms.
Telefon: 
ellen.larsen@tffk.no

Linda M. Tindholm, rådgiver bibliotek 

Koordinering av Lesekampanjen Sommerles og for foredragene i IBBY – Norsk barnebokforum. Fylkesbibliotekets nettside og facebookside og nettsider for folkebibliotekene. Ansvar for arrangementer. Administrative oppgaver i forbindelse med økonomi, faktura og reise. Kolsruds legat. 
Telefon: 77 78 82 15/997 49 388 
linda.m.tindholm@tffk.no 

Marianne Finøen, konsulent fjernlån

Arbeidssted Tromsø bibliotek.
Fjernlån, nettsidene Slektshistoriske kilder i Troms og Folkebibliotek i Troms og Finnmark (adresseliste). 
Telefon: 902 31 384 
marianne.finoen@tffk.no 

Marit Andersen Somby, rådgiver bibliotek 

Oppfølging av Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 og handlingsplan 2023-2028. Biblioteklokaler.
Telefon: 77 78 80 24/473 04 049 
marit.andersen.somby@tffk.no 

Tone Mikkelsen

Faglig ansvarlig for fylkesbibliotekets fjernlånstjeneste, samlingsutvikling, oppfølging av digitale medieressurser til folkebibliotekene, oppfølging av kommunenes arbeid med å videreutvikle folkebibliotekene som kunnskapsaktører, ansvar for statistikk.

tone.mikkelsen@tffk.no
 

Tove Elisabeth Nypan

Fylkeskoordinator for privatarkiv. Utvikle privatarkivfeltet i fylket i samarbeid med museer, bibliotek og arkivinstitusjoner. Koordinere innsamling, oppbevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkivene.
tove.elisabeth.nypan@tffk.no

Trine Mellem, rådgiver bibliotek 

Ansvar for fylkesbibliotekets nettsider og nettsider for folkebibliotekene, Leser søker bok, leseombud, skolebibliotek i videregående skole, BookBites og digital kompetanse. DKS-tilbudet Tromsungdom leser. Deltar i prosjektet Grenseløse muligheter – samarbeid gjennom biblioteksystem. Månedlig nyhetsbrev. Kontaktperson for bibliotekene i Sør-Troms.
Telefon: 77 78 82 05/456 13 784 
trine.mellem@tffk.no 

Ansatte på Finnmark fylkesbibliotek

Helga Kristine Pettersen, rådgiver bibliotek 

Prosjektleder Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 2.0. Ansvar for kvensk bibliotektjeneste og finsk bibliotektjeneste. 
Telefon: 78 96 43 79
helga.pettersen@tffk.no  

Honna Havas, rådgiver privatarkiv

Fylkeskoodinator privatarkiv og leder for nettverket Finnmarksarkivene (FARK) og ansvarlig for Finmarksbibliotekets samling av privatarkiver.
Telefon: 
honna.havas@tffk.no

Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver bibliotek 

Festivalkoordinator for Finnmark internasjonale litteraturfestival. Fagansvarlig DKS, leder kompetansenettverk barne- og ungdomslitteratur i fylket, deltar i arbeidsgruppe for nordnorsk litteraturstrategi.  
Telefon: 78 96 43 69 
ida.sagberg@tffk.no  

Joachim Bryde, IT-rådgiver bibliotek 

IT-rådgivning, nettsider til folkebibliotekene i Finnmark.
Telefon: 78 96 43 52 
joachim.bryde@tffk.no  

Jorun Irene Jakola, administrasjon 

Alt som har med det administrative å gjøre. 
Public (arkivar for fylkesbiblioteket), økonomi/budsjett/regnskap, sekretær for Fru Frigga Konows fond, postansvarlig, fjernlån.
Telefon: 78 96 43 54 
jorun.irene.jakola@tffk.no 

Mads Munkvold, rådgiver bibliotek 

Ansvar i Finnmark for «Biblioteket som samskaper», veiledning til folkebibliotekenes statistikkføring og opprettelse av statistiske oversikter. Koordinator for regionmøter og ansvarlig for spillformidling. 
Telefon: 78 96 43 60 
mads.munkvold@tffk.no  

Mona Astrid Fonnes, rådgiver bibliotek 

Kontaktperson for prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek og prosjektets satsingsområde «kunnskapsaktør». Ansvarlig for Lesersørvis, Sommerles og folkebibliotekene i Finnmark sine nettsider. 
Telefon: 78 96 43 72 
mona.fonnes@tffk.no  

Signe Marie Fløystad Aune, rådgiver bibliotek

Finmarksbiblioteket
Telefon: 78 96 43 67
signe.aune@tffk.no

Sigrid Stangnes, rådgiver bibliotek

Arbeidssted Kunnskapsparken på Finnsnes. Prosjektleder Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem.
Telefon: 475 11 116
sigrid.stangnes@tffk.no

Sonja Siltala, fotoarkivar  

Fotograf. Tar i mot bildehenvendelser og -bestillinger fra publikum og kunder. Digitalisering, innsamling av nye historiske bilder, registrering i Primus. Formidling via sosiale medier og Digitalt Museum. Samtidsfoto og annen dokumentasjon. 
Telefon: 78 96 43 56 
sonja.siltala@tffk.no  

Til toppen