Ordning og digitalisering av Aarsæther-arkivet

Arkivet etter fiskebruk Br. Aarsæther i Kjøllefjord er et av få bevarte, komplette fiskeriarkiv fra Finnmark. Arkivet ble funnet i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Glemte grupper», og reddet fra dårlige omstendigheter i produksjonsbygningen til Br. Aarsæther.

I prosjektet gjøres materialet tilgjengelig for bruk på Arkivportalen.no og Digitalarkivet.no med støtte fra Arkivverkets utviklingsmidler. På den måten ønskes det å tilby brukerne en lett, rask og trygg tilgang til materialet. 

Om Br. Aarsæther i Kjøllefjord 

Aarsæther-arkivet er en viktig kilde til fiskeri- og næringshistorie. Fiskeriselskapet Br. Aarsæther ble stiftet i Ålesund i 1877 av brødrene Anders og Nils Aarsæther.  Dette ble den største produsenten og eksportøren av medisintran, klippfisk, tørrfisk og ferskfisk i Norge etter krigen. Det ble stiftet tolv anlegg i Nord-Norge, de fleste i Finnmark. Et av anleggene ble etablert i Kjøllefjord i 1942. Anlegget var en hjørnesteinsbedrift med flere hundre ansatte på det meste. I tillegg disponerte selskapet også sju hekktrålere som leverte råstoff til anleggene. I 1988 gikk selskapet konkurs. Etter dette hadde anlegget i Kjøllefjord flere eiere. I dag eier Lerøy Seafood Group bedriften i Kjøllefjord.  

Om Aarsæther-arkivet 

Arkivet etter Br. Aarsæther, Kjøllefjord utgjør fem høye paller, estimert ca. 50 – 60 hyllemeter (trolig mer!).  Der kan man finne alle typer arkivserier og arkivstykker som en fiskeribedrift spesialisert på filet-, sjømat-, og tørrfiskproduksjon og egne hekktråler kan skape. Materialet strekker seg fra 1950 til 1988. Det er også arkivmateriale etter 1988 som er skapt av de nye eierne, helt frem til 2000-tallet. På grunn av arkivets store omfang og krevende tilstand er materialet inntil videre deponert i et godkjent arkivmagasin i Tromsø hvor også prosjektet utføres. 

Til toppen