Digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark

I prosjektet skal Troms og Finnmark fylkesbibliotek digitalisere kilder til fiskebondehistorien.

Fokus er på kvinnearkiver. Digitaliseringen skjer på DigForsk-sentralen i Vadsø med Arkivverkets støtte. De digitaliserte arkivene skal publiseres på Digitalarkivet.

Materialet utgjør møte- og forhandlingsprotokoller, journaler, årsmeldinger, reiseskildringer, notat- og dagbøker, innsamlede muntlig tradisjon og stedsnavn knyttet til de glemte gruppene. Til sammen utgjør dette ca. 60 000 sider. Tidsmessig dekker materialet perioden fra 1885 frem til 2014. Alle de utvalgte arkivene er allerede ordnet og katalogisert i Asta og publisert på Arkivportalen.

Les mer om prosjektet og arkivene i prosjektet (PDF, 3 MB).

Til toppen