Privatarkiv i Troms

I 2020 fikk museene i Troms via Nord-Troms museum støtte fra Arkivverket til å starte arbeidet med en bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard. Året etter overtok Troms og Finnmark fylkesbibliotek prosjektet, og også dette er støttet av Arkivverket. Planen vil vise hvilke privatarkiv arkivinstitusjonene, museene og andre aktørene vil ta ansvar for å ta vare på og hvilke kriterier som har blitt lagt til grunn for utvelgelse av samfunnsområdene og arkivskapere.

Status i prosjekter i dag er at det opprettet et arkivfaglig nettverk hvor disse institusjonene er med (PNG, 696 kB) i tillegg til Samisk arkiv. Privatarkivbestanden i disse institusjonene er kartlagt. Det ble registrert bortimot 1600 arkiver, som  tilsvarer ca. 3500 hyllemeter.

Se oversikt over kartlagte privatarkiv (PDF, 2 MB) i de ulike bevaringsinstitusjonene i Troms og på Svalbard. 

Dette materialet er også analysert. Gjennom metodikken som Arkivverket har utviklet prøver vi å finne ut hva som er bevart, hvilke samfunnsområder og arkivskapere det er viktig å ta vare på og hvorvidt de finnes i depot. 

Bevaringsplanen skal være ferdig mars 2023. Senere skal det også lages en plan for samhandling når det gjelder nettverksoppbygging, arbeidsdeling, kompetanse, oppbevaring og bevaring av digitalt skapte arkiver. 

Til toppen