Fotoarkivet

Fotoarkivets samling inneholder over 157 000 bilder. Du kan bestille bilder fra samlingene på fotopapir eller få tilsendt digitale filer.

Fotoarkivet ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek er en del av Finmarksbiblioteket. Store deler av fotoarkivet er søkbart i Digitalt Museum. Vær med og utvikle informasjon om våre bilder i Digitalt Museum. Bruk kommentarfeltet under hvert bilde. 

Søk i våre fotosamlinger i Digitalt Museum 

Vi har fylkesansvar for fotobevaring i Finnmark. Fotoarkivet samler inn fotohistorisk materiale og digitaliserer fotografiske samlinger. Fotoarkivet oppbevares på biblioteket i Vadsø.

Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde
Et utvalg bilder fra Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv - Klikk for stort bilde

Bruk av bildene 

Besøk og henvendelser om fotosamlinger må avtales på e-post i forkant til fotoarkiv@tffk.no. Du kan gjøre avtaler med fotoarkivarene om innsyn ved behov, for eksempel for forskning eller studier på stedet.

Prisliste 

Avtaleskjema (PDF, 353 kB)

Kreditering 

Offentlig bruk av foto, i publikasjoner og på internett må avtales på forhånd. Bildene skal krediteres med fotografens navn (hvis det er kjent) og Fotoarkivet ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek.

Innsamling og donasjoner

Fotoarkivet er alltid interessert i nye og eldre fotografier som gjenspeiler hverdagsliv og historier fra Finnmark. Vi låner gjerne dine bilder for digitalisering og skriver en gjensidig avtale for bruk av bilder i fremtiden. Vi tar også imot donasjoner av nye samlinger og garanterer at fotografiene blir oppbevart forsvarlig.  

Formidling 

Fotoarkivet produserer fysiske utstillinger, digitale nettutstillinger til bruk i sosiale medier og bidrar med foredrag, presentasjoner og leverer illustrasjoner til ulike arrangementer, for eksempel i folkebibliotekene.  

Om samlingene i fotoarkivet 

Samlingene består av original- og reprobilder, samt digitaliserte fotografier fra utlånte private samlinger. Fotokopier, negativer og positiver oppbevares i et klimajustert fysisk arkiv som sørger for at samlingene bevares etter de retningslinjer som finnes for fotobevaring. Fotomateriale får lengre levetid i dette klimakontrollerte miljøet. Samtidsfotografering av utvalgte hendelser og hverdagsliv er også et satsningsområde og publiseres i fotoarkivet. 

Vi har større samlinger etter bl.a. fotografene Elisabeth Meyer, Henrik Ørsted, Ole Zahl Mölö, Arne Karlsen, Jakob Lauritz Smith Bredrup, Emilie Henriksen, Johannes Øwre og Johan Oskar Andreas Grasmo. Vi har også enkelte papirkopier etter Ellisif Wessel og noen glasspositiver etter botanikeren Hanna Resvoll-Holmsen. Fotoarkivet oppbevarer dessuten en depotsamling med over 20.000 krigsbilder fra Nordkalotten, tatt av tyske soldater under 2. verdenskrig. Krigshistoriker Rune Rautio har samlet alt materialet i snart 30 år. Depotsamlingen vises kun etter avtale med fotoarkivet i Vadsø. Rautio godkjenner hver avtale før visning. 

Fotoarkivets ansatte jobber kontinuerlig med innsamling, registreringsarbeid og nye publiseringer. 

Følg fotoarkivet på Facebook

Kontakt fotoarkivet på e-post 

Om Finmarksbiblioteket

Finmarksbiblioteket er fylkesbibliotekets lokalsamling for Finnmark og består av litteratur, fotografier og privatarkiv fra Finnmark og nordområdene. Finmarksbiblioteket er fellesbetegnelsen både på lokalsamlingen og formidling av denne.

Til toppen