Lederutvikling

Troms fylkesbibliotek tilbød fra høsten 2019 et lederutviklingsprogram for bibliotekledere.

Det ble tatt opp 13 studenter som startet i september 2019 og avsluttet våren 2021. Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo Met og konsulentfirmaet Mind AS.

Leverandørene og fylkesbiblioteket samarbeider tett for å sikre en god og helhetlig koordinering og samkjøring av studiet, gjennomføring og oppfølging av studentene.

Mål med programmet

Ønsket resultat etter endt videreutdanning er at deltakerne skal ha styrket sin lederkompetanse og rolleforståelse. Lederutviklingsprogrammet skal gi lederne et helhetlig blikk for bibliotekvirksomheten og styrke dem i arbeidet med å gjøre bibliotektjenestene synlig som ressurs i kommunen. Deltakerne skal få bedre evne til å lede og utvikle bibliotek gjennom fokus på bibliotekenes samfunnsoppdrag og økt institusjonsforståelse. Det er også et ønske om å skape et sterkere faglig fellesskap i fylket/regionene gjennom lederutviklingsprogrammet, og å øke samhandlingen i og mellom kommunene.

Det forventes at kommunen er behjelpelig med god tilrettelegging for studenten, slik at studiet kan gjennomføres, og at man dekker vikarutgifter når studenten har obligatoriske samlinger og webinar. Det forutsettes at kommunen gir studenten fri til eksamen, det er ønskelig at man gjør avtaler om studie- og lesetid. Kommunen dekker reise og opphold i forbindelse med de fysiske samlingene.

Oslo Met leverte fire fagmoduler som hver ga 10 studiepoeng

Artikkelliste

Til toppen