Formidling i bibliotek (2018)

Prosjektet hadde som målsetning å skape arrangementer og aktiviteter i bibliotekene i samarbeid med folkebibliotekene i Troms.

Dette prosjektet kom som en videreføring av prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus.

Troms fylkesbibliotek søkte Nasjonalbiblioteket om arenamidler til aktivitet i 2017.  Søknaden ble innvilget, og vi ble tildelt 500 000 kroner. 

Prosjektsøknad (PDF, 48 kB)

Plan for arbeidet (PDF, 181 kB)
Prosjektet skal skape arrangementer og aktiviteter i bibliotekene i samarbeid med folkebibliotekene i Troms.

Rapport fra Prosjektet (PDF, 504 kB)

Til toppen