Folkebibliotek som litteraturhus

Fylkesbiblioteket har gjennomført et treårig prosjekt: «Folkebibliotek som litteraturhus» med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Målet for prosjektet var å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet har foregått i bibliotekene, som har fått økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det er gjort et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse.

Oppsummering fra avslutningsseminaret 25. januar 2017

Prosjektlederen tok en gjennomgang av det som har skjedd i prosjektperioden. PPT fra avslutningsseminar viser ei kort oppsummering av prosjektet.
Fra avslutningsseminaret for Prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus - Klikk for stort bildeFra avslutningsseminaret Troms fylkesbibliotek    

PowerPoint - Avslutningsseminar del - 1 (PDF, 2 MB)
PowerPoint - Avslutningsseminar del - 2 (PDF, 454 kB)

Sluttrapport for prosjektet arenamidler aktivitet 2017 – Møteplass for kunnskap og litterære opplevelser.

Prosjektsøknad (2014) (PDF, 48 kB) 


Som en videreføring av prosjektet søkte Troms fylkesbibliotek Nasjonalbiblioteket om arenamidler til aktivitet i 2017.  Søknaden ble innvilget, og vi ble tildelt 500 000 kroner. Det er nå søkt nye midler for aktivitet i 2018. 

Artikkelliste

Til toppen