Særegne forhold for bibliotek i Troms og Finnmark

Prosjektgruppa har arbeidet med å identifisere en del særegne forhold knytta til bibliotek i Troms og Finnmark. Dette legges til grunn når kravspesifikasjonen skal utarbeides.  

  • Flere av kommunene i fylket er en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Det betyr at samisk og norsk er likestilte språk. I tillegg er kvensk et minoritetsspråk som også skal ivaretas.  
  • Svært mange av bibliotekene i fylket er små, med små stillingsstørrelser, noe som gir sårbare fagmiljø. Det vil være begrensa med tid og personalressurser til å bruke på biblioteksystem.  
  • En del av bibliotekene har spesialsamlinger som kan bestilles som depot av andre bibliotek.  
  • Det er flere bibliotekbusser i fylket, både de som har egen samling og der medier deponeres fra ett eller flere bibliotek. I tillegg kan lånetid og rutiner være avvikende fra hovedbibliotek.  
  • Det kan være aktuelt at ulike bibliotek samarbeider gjennom felles base eller felles katalog i biblioteksystemet.  
  • Mange bibliotek ligger lokalisert langt unna nabobiblioteket, og det er ingen regulær transportordning i fylket.  
Til toppen