Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole. 

Aktuelt

Frist for å levere tilbud var 24. mai og prosjektgruppa har gjort en grundig vurdering og gjennomført forhandlinger. Vi mottok revidert tilbud 29. september og har for tiden møter med Axiell om ulike tema. Vi planlegger å signere kontrakten i desember.

Vi jobber sammen med leverandørene om en plan for implementeringsfasen, og overgangen til Quria vil ikke bli før i 2024. 

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Kontakte økonomiavdelinga om mulighet for å overføre midler til overgangen til neste års budsjett
  • Beslutte om dere ønsker å ha felles base/felles katalog med andre bibliotek.
  • Arbeide med å sikre samsvar mellom det som står i hylla og det som finnes i katalogen. Dette vil forenkle implementeringa av nytt system. 
  • Tenke over hvilke rutiner og prosedyrer du har i biblioteksystemet i dag, hvilke du ønsker å overføre til nytt system og hva du ønsker å endre.
Til toppen