Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Prosjektet omfatter folkebibliotekene i Troms og Finnmark og skolebibliotek i videregående skole. Fylkesbiblioteket skal i løpet av 2022 utarbeide en kravspesifikasjon i samarbeid med prosjektets aktører, og forventer avklaring med leverandør til sommeren 2023. 

Aktuelt

Prosjektet er i en fase der vi trenger en del avklaringer med partene før vi kommer videre. Det er sendt ut tilslutningsavtale til alle kommunene i Troms og Finnmark. Fylkesbiblioteket har ei forventing om at alle folkebibliotek som må skifte biblioteksystem signerer denne avtalen. Svarfrist er 30. desember 2022.  

Det er også sendt ut ei kartlegging til alle folkebibliotekene i Troms og Finnmark. Denne skal brukes til kravspesifikasjonen og skal sikre god funksjonalitet for folkebibliotekene med nytt biblioteksystem. Svarfrist 2. desember 2022.

Utkast til kravspesifikasjon er sendt ut til alle folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skoler i Troms og Finnmark. Vi ønsker tilbakemelding på innholdet innen 15. desember.  

Vi er i innspurten med arbeidet om kravspesifikasjonen. Grunnleggende i dette arbeidet er at kravene som framsettes skal dekke behovene som bibliotek i Troms og Finnmark har.  Se beskrivelse av særegne forhold. Vi tar også med oss innspill fra tidligere møter.  

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Fylle ut kartlegging som er utsendt og returnere innen 2. desember 2022 
  • Sikre at tilslutningsavtale blir signert av person med signeringsmyndighet og returnert innen fristen 30. desember 2022.  
  • Vi forventer at alle har orientert sine ledere om at det er satt i gang et arbeid med felles innkjøp av nytt biblioteksystem. Her finner du en presentasjon du kan bruke (PDF, 447 kB) Vi har laget en liste med argumenter (PDF, 76 kB)for hvorfor biblioteket bør være med på innkjøpet.
  • Meld inn i budsjettprosessen for 2023 at dere skal anskaffe nytt biblioteksystem og at dette vil gi en engangs-kostnader ved konvertering.
  • Hvis ditt folkebibliotek bruker Mikromarc som biblioteksystem; nå kan avtalen sies opp. Se utsendt epost for flere detaljer.
  • Ved innkjøp av nytt biblioteksystem er det lurt om katalogen er mest mulig riktig. Prosjektet vil formidle noen råd til dere som har Mikromarc.

 

 

 

 

Til toppen