Nyhetsbrev september 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for september 2022

NYHETSBREV FOR SEPTEMBER 2022 

TEMAMØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET  
Vi inviterer til temamøte tirsdag 20. september med tema Nytt biblioteksystem – Felles katalog/felles base – Hva betyr det for innsyn, deling og samarbeid? 

GRENSELØSE MULIGHETER – NYTT BIBLIOTEKSYSTEM  
Vi regner med å sende ut tilbud om tilknytning til felles innkjøp i løpet av september og minner om at utgifter til innkjøp av nytt system må legges inn i budsjettet for 2023. Les mer om arbeidet framover på våre nettsider. 

INFORMASJON OM BIBLIOTEKSJEFMØTET I OKTOBER 
Vi minner om at påmeldingsfristen er 9. september. Husk å formidle invitasjonen videre til deres ledere.

ARBEIDET MED HANDLINGSPLANEN 
Vi er i gang med digitale og fysiske regionale møter med alle bibliotekene. Det kommer en oppsummering i neste nyhetsbrev.   

LITTERÆRT FAGSEMINAR  
Onsdag 26. oktober arrangerer fylkesbiblioteket det årlige fagseminaret for skolebibliotekarer og norsklærere i videregående skole på Fylkeshuset i Tromsø. Bibliotekansatte i fylket er også velkommen.  Program og påmelding. 

TILBAKEMELDINGER ETTER NASJONAL BIBLIOTEKDAG 
Vi ser at det har vært flotte markeringer av dagen ute i bibliotekene. Send bilder og en liten tekst til Linda Tindholm så lager vi en nyhetssak for å løfte fram det gode arbeidet. 

FJERNLÅNSRAPPORT 
Endelig er det gjort en analyse av bibliotekenes fjernlån. Den blir presentert på Digitalt påfyll 15. september kl 09.00-09.45. 

SAMSKAPING – NY MULIGHET TL Å UTFORSKE OG LÆRE Å JOBBE SAMSKAPENDE!  
Det blir samlinger for bibliotek som vil jobbe med frivillige i kommunen om felles utfordringer i høst. Les mer og se datoer for, og informasjon om, samlingene på våre nettsider.   

SISTE FRIST FOR Å MELDE SEG PÅ DIGITALT KURS I SPILLFORMIDLING! 
23. September kl. 10.00-14.00. arrangeres et gratis digitalt kurs/ samling via Bibliogames hvor man lærer om formidling av spill i bibliotek.  Les om spillformidling på våre nettsider og meld deg på. Påmeldingsfristen er fredag 9. september. 

SHARED READING-FORUM FOR LESELEDERE I TROMS OG FINNMARK 
27. september blir det digitalt møte i shared reading-forum. Tema for møtet er oppstart av forum for leseledere i Troms og Finnmark. Velkommen til alle som har tatt leselederkurs i shared reading! 

SØKNADSSKJEMA FOR MIDLER TIL AKTIV FORMIDLING ER ÅPNET 
Nå kan dere søke Nasjonalbiblioteket om midler for å styrke bibliotekene som formidlere. Søknadsfrist er 10. oktober. Vi minner om at Nasjonalbiblioteket har et seminar 20. oktober om hvordan man skriver en best mulig søknad. 

SAMISKE LITTERATURDAGER  
25. oktober arrangerer Sametingets bibliotek Samisk litteraturdag i samarbeid med Alta bibliotek. Se programmet på Sametingets nettsider. Arrangementet er gratis. Påmelding til Liv Inger Lindi innen 1. oktober. Sametinget arrangerer også samisk litteraturdag i Trondheim 5. november i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. 

BOOKBITES-KAMPANJE  
Torsdag 15. september lanserer BookBites sin kampanje rettet mot unge i alderen 15 – 20 år. Kampanjen er utarbeidet i samarbeid med fylkesbibliotekene. Markedsføringsmateriell vil bli sendt både til folkebibliotek og bibliotek i de videregående skolene.  

IBBY - HØSTKURS 
Datoene er nå på plass. 5. desember i Tromsø, 7. desember i Harstad og 8. desember i Senja. Vi kommer tilbake med informasjon om strømmet arrangement.  

BOKLOV PÅ HØRING 
Kommunene har fått bokloven på høring, med frist 18.11. Fylkesbiblioteket kan dele forslag til høringstekst med de som ønsker å fremme sak til politisk behandling. Kontaktperson er Ellen Berg Larsen.

Til toppen