Nyhetsbrev november 2021

Her kan du lese nyhetsbrevet for november 2021.

 

TEMAMØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKET OG FYLKESBIBLIOTEKET 16. NOVEMBER 
Tema for møtet er Hvordan lage bokhyller i BookBites. Invitasjon er sendt ut til folke- og skolebibliotek i fylket. 

IBBY – NORSK BARNEBOKFORUM 23. - 25. NOVEMBER 
Program med påmelding til de tre fysiske arrangementene er lagt ut.  Arrangementet fra Senja bibliotek strømmes til bibliotek i Nord-Troms og Finnmark. De som skal delta på strømmingen må melde seg på til Senja bibliotek. Vi oppfordrer alle andre til å delta på ett av de fysiske arrangementene hvor dere får møte foredragsholderne og har tilgang til bøkene.   
 
ETTER FINNLITT 
Bibliotek som har tatt imot strømming fra Finnlitt vil få tilsendt evalueringsskjema i løpet av november. Vi vil også gjerne at dere sender bilder fra arrangementene til finnlitt@tffk.no. Flere av de strømmede arrangementene er fortsatt tilgjengelige. Merk at noen er tidsbegrensa.  

ETTER BIBLIOTEKSJEFMØTE OG BIBLIOTEKPOLITISK SEMINAR 
Vi har lagt ut de aller fleste presentasjonene fra biblioteksjefmøte og bibliotekpolitisk seminar på våre nettsider. Der vil det også komme et referat. Vi minner om at vi har sendt ut en evaluering som vi håper dere vil svare på.  
 
BARNE- OG UNGDOMSBOKFORUM 
Neste barne- og ungdomsbokforum er 7. desember 08.30-10.00.  Tema er bøker for superlesere som trenger å utfordres, evaluering av årets treff og planlegging av neste år.  

LITTERATURFORMIDLING I BIBLIOTEKROMMET – LESERSØRVISSAMLING 
Neste lesersørvissamling er 17. november 14.00-15.00: Fellessamling om lesersørvis og litteraturformidling i det fysiske bibliotekrommet. Samlingen er for alle som er interessert i lesersørvis, både de som deltok på kurssamlingene sist vinter, de som har tatt nettkurset selv, og de som ikke har tatt kurset. Kontakt mona.fonnes@tffk.no for møtelenke. 
 
NORDISK LITTERATURUKE 
Bibliotekene oppfordres til å lage egne utstillinger med titler innen temaet drømmer og lengsler. Bruk gjerne lokale forfattere og del gjerne litteraturlistene med de andre bibliotekene i fylket. 

ARKIVDAGEN 
Arkivdagen 12. november markeres digitalt i år og vi vil vekke interesse for arkiver som samfunnets minne. Årets tema er Barn i arkivet, og vi har funnet skatter i Finnmarksarkivene, Tana museum og IKA Finnmark i perioden 1930-1960. Finmarksbiblioteket har laget en film som legges ut på Troms fylkesbiblioteks Youtube-kanal, og Finnmark  og Troms fylkesbiblioteks Facebook-sider 10. november, så den kan dere dele videre derfra.  

DIGIDEL-SAMLING 
Tromsø bibliotek og byarkiv  minner om samlingen «Digitalt utenforskap - hva kan vi bidra med for å tette gapet?» for alle i Troms-regionen som har, eller ønsker å starte med, digital veiledning og opplæring. Samlingen holdes digitalt på Zoom. Påmeldingen er åpen ut 3. november. 

LOKKE, LURE, LISTE LÅNERNE INN? HAAKON NYHUUS-SEMINARET 24. NOVEMBER 2021 
Seminaret er en feiring av Haakon Nyhuus og den nyvinningen han sto for innen bibliotekdrift. Samtidig er det en feiring av den nyskapning og utvikling vi ser i bibliotekene i dag. Programmet strømmes og legges ut på bibliotekutvikling.no i opptak i etterkant. 

NORSK FILMINSTITUTT (NFI) UTLYSER TILSKUDD TIL SPILLFORMIDLING  
Søk om midler til planlegging, gjennomføring og markedsføring av publikumsarrangementer som fremmer biblioteket som møteplass, og som bidrar til økt samarbeid med lokale aktører.  Søknadsfrist 1. desember 2021.  
Søk om midler til kurs, seminarer, bransjetiltak eller pedagogiske tiltak som hever kompetansen til bibliotekarer, pedagoger og andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av dataspill. Søknadsfrist 15. november 2021. 

Til toppen