Nyhetsbrev mai 2021

Her kan du lese nyhetsbrevet for mai 2021.

 

TEMAMØTER MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET 
Tema for møtet er Nasjonal bibliotekdag 1. september. Årets tema er bibliotek og bærekraft. Vi inviterer til et møte for å planlegge en felles markering av dagen. Lenke til møtet er sendt ut. 

BRANSJETREFF FOR LITTERATURFELTET 
I regi av Nordnorsk litteraturstrategi arrangeres det bransjetreff for litteraturfeltet 25.og 26. juni under Festspillene i Harstad. Bransjetreffet er møteplass for dem som jobber med litteratur. Ansatte i bibliotek inngår i målgruppa for bransjetreffet. Påmelding sendes til aud.taga@tffk.no  innen 19. mai.   

VI SATSER PÅ DIGITALISERING AV PRIVATARKIV 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek har privatarkiver fra frivillige organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Vi satser sterkt på digitalisering av våre arkiver fremover og publisering av dem på  Digitalarkivet. Dette gir brukerne en lett, rask og trygg tilgang til materialet uten at de trenger å ta turen på selve arkivet. Se alle arkivene som Troms og Finnmark fylkesbibliotek har publisert på Digitalarkivet. Les sak om sanitetskvinnenes arkiver. 

BARNE- OG UNGDOMSFORUM: LESEKAMPANJER 
Neste møte i forumet er tirsdag 8. juni 12:30-14:00 med tema Lesekampanjer. Møtene er åpne for alle bibliotekansatte i fylket. Nye deltakere kan sende påmelding til Ida Zachariassen Sagberg

PROSJEKT DIGIN 
Prosjektet DIGIN eies av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og skal utvikle en modell for felles anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester. Troms og Finnmark fylkesbibliotek bidrar til prosjektet.  Du kan følge prosjektet ved å melde deg på nyhetsbrev. Vi oppfordrer alle bibliotek til å svare på spørreundersøkelsen som er sendt ut fra prosjektledelsen. 

APPELLFAKTORER SOM METADATA - INNLEGG PÅ KORGDAGENE  
Fredag 4. juni 12.45 har Biblioteksentralen ved Elise Conradi et innslag som kan interessere en del av dere som har vært gjennom Lesersørviskurset “Appellfaktorer som metadata”.  KORG-dagene 2021 er gratis og digitale og dag to har poster som kan være aktuelle for flere.  

HØYTLESNING FOR BARN I BIBLIOTEKET 
Det er avklart at høytlesning for barn (barnehager og skoleklasser) kan skje vederlagsfritt i bibliotek.  NBF og forfattersentrum arbeider videre med en finansieringsmodell som tilgodeser forfatterne. 

NFI VIL STIMULERE TIL MER BRUK AV NORSKE DATASPILL  
Norsk filminstutt (NFI) åpner for å søke tilskudd til kurs og arrangementer som fremmer bruk av dataspill. Folkebibliotek søke midler til planlegging, markedsføring og gjennomføring av arrangement, for eksempel dataspilltreff og -turneringer. Les mer om utlysningen. For spørsmål, kontakt Mads.Munkvold@tffk.no. Søknadsfrist 12. mai. 

 

Til toppen