Nyhetsbrev juni 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for juni 2022

SISTE FELLES NYHETSBREV 
Dette nyhetsbrevet har noe felles informasjon, og noe som gjelder kun for henholdsvis Troms og Finnmark. Fra og med august vil avdelingene i Troms og Finnmark sende ut hver sine nyhetsbrev.  Dere vil selvfølgelig kunne abonnere på begge. 

TEMAMØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET  
Vi inviterer til temamøte tirsdag 21. juni klokka 08.30 om innovasjonsstrategi for folkebibliotek – rapport med case fra Nord-Troms. Møtet vil bli tatt opp og det blir mulig å se det i ettertid. Les mer og delta på møtet
Vi har lagt ut referat fra møtet 24. mai om Nasjonal bibliotekdag og om Sommerles. 

PLANLEGGING AV NASJONAL BIBLIOTEKDAG 
Vi på fylkesbiblioteket vil gjerne jobbe sammen med noen av dere i bibliotekene om planlegging av dagen. Ta kontakt med Linda Tindholm eller Trine Mellem hvis dere vil være med.  

NYTT BIBLIOTEKSYSTEM 
Alle planlagte innspillsmøter med folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole er nå gjennomført. Vi i prosjektledelsen vil takke alle som har bidratt med gode innspill og fruktbare diskusjoner. Vi har nå et godt grunnlag for arbeidet med en kravspesifikasjon. På våre nettsider finner du blant annet en presentasjon du kan bruke for å orientere din leder om arbeidet. 

SEMINAR I SAMLINGSUTVIKLING I HAMMERFEST  
Prosjektet folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 inviterer til samlingsutviklingsseminar i Hammerfest onsdag 21. september. Dette blir et heldagsseminar, og program kommer. Prosjektet dekker reise og overnatting som faktureres i etterkant. Påmeldingsfrist 1. juli. Ta kontakt med Helga K. Pettersen hvis du har spørsmål. Du melder deg på her. 

VI MINNER OM BRANSJETREFF FOR LITTERATURMILJØET I NORD-NORGE
Nærmere 40 forfattere og bibliotekansatte er påmeldte det årlige bransjetreffet for litteraturmiljøet i Nord-Norge og kommer til Harstad 27. og 28. juni. Utvalgte deler av programmet strømmes til dere som ikke kan være der. 

SAMSKAPING – NY MULIGHET TL Å UTFORSKE OG LÆRE Å JOBBE SAMSKAPENDE! 
Det blir samlinger til høsten for bibliotek som vil jobbe med frivillige i kommunen om felles utfordringer. Disse vil ta for seg metodene, åpne for spørsmål og ha fokus på samskaping med lokale ressurser som frivillighet, lag og foreninger. Les mer og se datoer for, og informasjon om, samlingene på våre nettsider.  

DIGIDEL 
Tirsdag 14. juni 09:00-11:00 arrangerer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Digidel-samling for Troms og Finnmark i samarbeid med KS. På samlingen vil dere få vite mer om hvordan Kommunal og distriktsdepartementet (KDD) jobber med grunnleggende digitale ferdigheter for voksne. Dere vil også få bli kjent med den nye versjonen av digidel.no, og få en oversikt over Digidels ressurser. KS vil fortelle om Digihjelpen. Les mer og meld deg på innen 12. juni.  

SPILLFORMIDLING 
Til høsten vil fylkesbiblioteket sette opp to samlinger om spillformidling med Bibliogames for folkebibliotek i fylket dekket av Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FIF)-prosjektet. Én digital samling som går på spill og spillformidling og én fysisk samling om spillutstyr og det å ha arrangement. Bibliogames ruller også ut Bibliobattles gratis til alle bibliotek under Nordic game week i november. Bibliotekansatte i fylket kan bidra med stresstesting av systemet og være med i et moderatorteam under gameweek. For spørsmål, kontakt Mads Munkvold

BOOKBITES NYHETSBREV 
Biblioteksentralen sender ut nyhetsbrev til alle bibliotek som bruker BookBites til å låne ut e-bøker og lydbøker. Første brev ble sendt ut 25. mai. Gi beskjed til kundeservice@bibsent.no hvis du ikke har fått det. 

BOOKBITES-KAMPANJE 
Torsdag 15. september lanserer BookBites, i samarbeid med fylkesbibliotekene, sin markedsføringskampanje. Målgruppen for kampanjen er ungdom. Markedsføringsmateriell vil bli sendt både til folkebibliotek og bibliotek i de videregående skolene.  

SAMISKE LITTERATURDAGER I ALTA 
Samisk litteraturdag arrangeres av Sametingets bibliotek i samarbeid med Alta bibliotek. Sett av datoen 25. oktober 2022. Nærmere informasjon om programmet kommer. 

For Finnmark 

BIBLIOTEKSJEFMØTE I FINNMARK 
Det blir fysisk biblioteksjefmøte på Scandic hotell i Vadsø 11. og 12. oktober.  

FOLKEBIBLIOTEKENES NETTSIDER 
Nå er nettsidene til alle folkebibliotek oppdatert med nye kampanjebannere. Ny i Norge (bokmål) og Sommerles (bokmål, samisk og kvensk) ligger nå på forsidene deres. Det er opprettet egen underside til Ny i Norge under Tjenester. Menyen er oppdatert på alle flater og innholdet er publisert. 

UTSTILLING I KAUTOKEINO I JUNI
Utstillingen «Når samen sitter på et høyt fjell, da er tankene klare» henger utenfor Samisk arkiv/Arkivverket. Bildene er tatt av reportasjefotograf og journalist Elisabeth Meyer i Karasjok og Kautokeino våren 1940.

For Troms 

BIBLIOTEKSJEFMØTE 
Det blir fysisk biblioteksjefmøte i Tromsø 11. og 12. oktober. Til dette møtet ønsker vi også å invitere biblioteksjefenes ledere til en av dagene.  

IBBY – NORSK BARNEBOKFORUM 
IBBY- Norsk barnebokforum presenterer årets bøker for barn og ungdom. I Troms presenteres også samiske barne- og ungdomsbøker. Arrangementene blir mandag 14. november, tirsdag 15. november og onsdag 16. november og kan strømmes i sann tid. Arrangørbibliotekene vil få tilgang til et opptak som kan brukes i eget bibliotek i ettertid. Bibliotek som ønsker besøk av IBBY kan kontakte Linda Tindholm.  

BOK- OG KULTURBUSSEN I SØR-TROMS FEIRER 20 ÅR 
Tirsdag 28. juni klokka 14.30 markeres bok- og kulturbussens 20-årsjubileum. Bussen vil stå på lekeområde på kaia ved siden av UiT Norges arktiske universitet. Det blir blant annet tale av fylkesråd for økonomi, kultur og språk Ronald Wærnes og kulturelle innslag.  

Informasjon fra andre 

BIBLIOTEKETS LITTERATURPRIS 
Storbybibliotekene har etablert Bibliotekets litteraturpris, og inviterer alle bibliotek og bibliotekbrukere i hele Norge til å delta i kåringen av vinner. Det vil skje i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.  

DIGITALT PÅFYLL 
Vårens siste Digitalt påfyll har tema «Lesing er kjedelig»: En barne- og ungdomsbibliotekars evige utfordring. Klikk deg inn, meld deg på og bli inspirert. 

Til toppen