Nyhetsbrev januar 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for januar 2022.

Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket

Tema for tirsdagsmøtet 18. januar klokka 08.30 er Film i biblioteket. Vi snakker om strømmetjenestene Filmoteket, Cineast og Filmbib.  

Vi ønsker to nye medarbeidere velkommen


Nå er våre nye rådgivere på plass på fylkesbiblioteket. Sigrid Stangnes skal lede prosjektet Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem. Hun har kontor i Kunnskapsparken Finnsnes og er tilgjengelig på sigrid.stangnes@tffk.no og 414 19 803. Ellen Berg Larsen skal blant annet jobbe med litteraturstrategien og friby-ordningen. Hun har kontor på Fylkeshuset i Tromsø og nås på ellen.larsen@tffk.no og 77 78 82 23. 

Biblioteksjefmøte

Vi planlegger biblioteksjefmøte på Scandic i Alta 26.-27. april. Informasjon om program og påmelding kommer i neste nyhetsbrev. Har du saker du ønsker vi skal ta opp på møtet? Send en e-post til sunniva.knutsen@tffk.no. 

Fellesinnkjøp fra det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek tilbyr salg av pakker med titler på forskjellige språk. Fylkesbiblioteket koordinerer samkjøp for bibliotek som ønsker færre titler enn det antallet som tilbys i en hel pakke.  Meld til tanmayo.olsen@tffk.no innen 31. januar om  

  • hvilke språk du ønsker 
  • antall titler 
  • om titlene er for barn eller for voksen.  

Årets første barne- og ungdomsbokforum 25. januar 

Barne- og ungdomsbokforum møtes 25. januar 12.30-14.00 på Teams. Forumet er åpent for alle bibliotekarer i fylket. Agenda for møtet og forslag til møteplan for 2022 legges ut 10. januar. Kontakt ida.sagberg@tffk.no for møtelenke og hvis du har forslag/ønsker om tema for året som kommer.  

Kurs i shared reading

Fylkesbiblioteket arrangerer kurs i shared reading 20.-22. april. Kurset er en del av prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek. Mer informasjon kommer i neste nyhetsbrev. 

Depotbiblioteket

Vi minner om at NBR/Depotbiblioteket fikk nytt biblioteksystem i desember. Bestillinger gjøres fra denne siden.  Depotbibliotekets samling er også tilgjengelig i Biblioteksøk for brukere med Nasjonalt lånekort. Nasjonalbibliotekets øvrige samlinger kan fortsatt søkes opp i Oria.  

Leser søker bok

I vårt fylke er alle folkebibliotekene Bok til alle-bibliotek. Vi minner om at Leser søker bok inviterer til kaffeprat siste fredag hver måned. Følg med her for å se tema for neste møte.  

Nettseminar om søknadsskriving og utlysning av prosjektmidler fra NB

Onsdag 19. januar kl. 13.00-14.00 holder rådgivere fra Nasjonalbiblioteket et nettseminar om søknadsskriving, prosjekt- og utviklingsarbeid. Frist for å søke samarbeids- og utviklingsmidler er 14. februar.  

BookBites

Vi minner om at Biblioteksentralen arrangerer kurset "Hvordan fungerer BookBites" tirsdag 11. januar. 

Samenes nasjonaldag - felleskampanje

Etter temamøtet 14. desember ser vi at bibliotekene også ønsker strømmede arrangementer. Vi starter arbeidet med å få til dette. Vi vil også samle andre ressurser som dere kan benytte i markeringa. Følg med på nettsiden vår, den vil oppdateres etter hvert som vi får gjort avtaler om strømming.  

Til toppen