Nyhetsbrev februar 2021

Her kan du lese nyhetsbrev for februar 2021.

 NYHETSBREV FOR FEBRUAR 2021
 

BIBLIOTEKSJEFMØTE 5. OG 6. MAI 2021 
Vi planlegger et fysisk møte i Tromsø 5. og 6. mai. Dag to blir avslutningsseminar for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Innspill med ønsker til tema/problemstillinger på biblioteksjefmøtet 5. mai kan sendes til Sunniva Knutsen.  

PROSJEKTSØKNAD: NYTT BIBLIOTEKSYSTEM 
Fylkesbiblioteket søker om midler til et utviklingsprosjekt for å utarbeide en kravspesifikasjon og å undersøke om valg av biblioteksystem kan åpne muligheter for nye samarbeid i fylket. Vi har kontaktet noen bibliotek direkte, og invitert til et innspillsmøte til søknaden 5. februar kl. 09.00. Andre som har innspill eller vil være med på møtet kan kontakte Trine Mellem. 

HVEM HAR GLEMT SPØRREUNDERSØKELSEN FRA LESER SØKER BOK?  
Leser søker bok melder at kun fem av bok til alle-bibliotekene i fylket har besvart spørreundersøkelsen deres med svarfrist fredag 5. februar. Dere finner den her

BOOKBITES   
Innkjøp foretas av Tromsø bibliotek og byarkiv i samarbeid med fylkesbiblioteket. Innkjøpsforslag kan sendes Tanmayo Olsen eller Mads Munkvold. Oppgi forfatter og tittel og om det er e-bok eller e-lydbok som ønskes. 

Mandag 1. mars vil Anja Borg Andreassen vise hvordan lage bokhyller i BookBites. Kurset blir i Teams, påmelding til Tanmayo Olsen innen 24.februar. Teams-lenke sendes til de påmeldte et par dager i forveien. 

TEMAMØTE MED FOLKEBIBLIOTEKENE 
Temamøtet 16. februar tar for seg hvordan vi kan lage digitale arrangement og gjennomføre fysiske arrangement med digitalt innhold. Invitasjon sendes ut til alle folkebibliotekene.  

SAMENES NASJONALDAG/SAMISK UKE 
Vi oppfordrer til at dagen og uka markeres både fysisk og digitalt i biblioteket. På ressurssiden ligger det nå lenker til strømmede arrangementer som kan vises i biblioteket, eller legges i kalenderen på egne nettsider og noen små språkkurs. Vi gjør oppmerksom på at de tidligere annonserte arrangementene med Rita Sørly og Rauni Magga Lukkari: Ábiid plástihkat- Plasten i havet og Siri Broch Johansen: Brev til kommisjonen, er avlyst.  Begge vil bli satt opp på et senere tidspunkt.  

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR  
Vi minner om kurset IDUNN, OTTAR, NOU og LovDataPro 18. februar.  Ingen påmelding, gå direkte inn via lenka. Oppdatert informasjon om kurset kommer.  
Referat fra møtet i arbeidsgruppa 20.01.21  
Aktivitetsplan for 2021 

STATISTIKK 
Folkebibliotekene i Finnmark vil få tilsendt statistikktall for e-bøker i uke seks eller sju.  

STRØMMEDE ARRANGEMENT UNDER NORDLYSET
På grunn av koronasituasjonen vil alle strømmearrangementene i Under nordlyset være åpent tilgjengelig. 

GJENNOMGANG AV A-TEKST  
Det blir felles gjennomgang av A-tekst for folkebibliotek onsdag 3. februar 10-12 på Teams. Målgruppa er først og fremst bibliotekene i øst og nye biblioteksjefer som ikke kjenner tjenesten så godt, men alle kan delta. Påmelding til Tanmayo Olsen innen fredag 26.2. Teams-lenke sendes til de påmeldte et par dager i forveien. 

Til toppen