Nyhetsbrev desember 2021

Her kan du lese nyhetsbrevet for desember 2021.

 

TEMAMØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKET OG FYLKESBIBLIOTEKET 
Vi inviterer til et møte 14. desember klokka 08.30 for å planlegge markering av samenes nasjonaldag og samisk uke sammen med bibliotekene.  

PLANER FOR 2022 
Vi har laget en oppsummering av planleggingen som ble gjort på biblioteksjefmøtet i oktober. Den finner dere på våre nettsider

EVALUERING AV STRØMMING AV UNDER NORDLYSET 
Vi minner om vår spørreundersøkelse om strømming av Under nordlyset og ber om at også bibliotek som ikke strømmet svarer på undersøkelsen. 

VIKTIG INFORMAJON OM ANSKAFFELSE AV NYTT BIBLIOTEKSYSTEM 
Vi viser til e-post i forrige uke med tilbud om uforpliktende tilslutning til Deichmans prosjekt anskaffelse av nytt kjernesystem og formidlingssystem. Fylkesbiblioteket anbefaler folkebibliotekene å tilslutte seg til avtalen. Tilknytningsskjema (DOCX, 65 kB)

FAKTURERING AV BOOKBITES 
Faktura for BookBites vil komme i løpet av nyåret/våren 2022. Vi vil fakturere på samme grunnlag som for 2021. 

BOKHYLLER I BOOKBITES 
Tirsdag 16. november hadde vi gjennomgang av hvordan lage bokhyller i BookBites. Vi anbefaler alle å komme i gang, enten ved å abonnere på hyller fra fylkesbiblioteket, eller lage hyller selv. Se veiledning her. I dag er ny hylle med samiske bøker publisert.  

FINNLITT 2021 – PÅ SKJERMEN I BIBLIOTEKENE 
Litteraturfestivalen ble et vellykka formidlingstiltak som nådde ut til 20 bibliotek i fylket. Vi har evaluert det digitale tilbudet, og takker for responsen og kommentarene deres, som vi tar med oss videre. Sammendraget av evalueringa viser at dette var et tiltak mange satte pris på. 

BARNE- OG UNGDOMSFORUM - EVALUERING OG SUPERBRUKERE  
Tirsdag 7. desember 08.30-10.00 er det møte i Barne- og ungdomsforum med tema superbrukere og evaluering av 2021. Møtet er også utgangspunkt for møteplan 2022.

PROSJEKT DIGIN
Forprosjektet mot felles drift av digitale innholdstjenester har nå publisert sin rapport, og ny modell for drift er presentert for fylkesbibliotekene. Det skal søkes om midler til hovedprosjekt.  

KULTURFONDSTAFETTEN ER I GANG 
Bli kjent med kulturfondbøker sendt ut i mai og april i nettkurset på bibliotekutvikling.no. Det kommer flere filmer etter hvert. Kulturfondstafetten er et tiltak i det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, der Troms og Finnmark er ett av ti fylker som deltar. 

UTLYSNING AV TILSKUDD TIL ØKT DIGITAL DELTAKELSE OG KOMPETANSE I 2022 - DIGIHJELPEN 
Regjeringen lyser ut midler til tiltak for å tilby digital veiledning til innbyggere med liten eller ingen digital kompetanse. Prosjektet er et samarbeid med KS, som har utarbeidet en veileder for utvikling og etablering av tilbud i kommunene. Søknadsfrist er mandag 6. desember 2021 innen 24.00 og kommunen skal stå som søker. Se utlysningstekst, søknadsskjema og tildelingskriterier. 

FROKOSTSEMINAR OM LESERSØRVIS-APPELLFAKTORER 
14. desember 09:00 til 10:00 holder BS et frokostseminar om appellfaktorer i digitale tjenester. Seminaret går samtidig som vårt temamøte planlegging av samenes nasjonaldag, men vil bli lagt ut tilgjengelig for alle på Bibliotekenes hus i ettertid.  

FOREDRAG OM KRIGSSEILERE 
SøT-bibliotekan (Biblioteksamarbeidet i Sør- Troms) har den glede å invitere til foredrag om Krigsseilerne med forfatter Roger Albrigtsen, torsdag 27. januar 2022 18:30 til 20:00 på Várdobáiki samiske senter. Arrangementet strømmes til folkebibliotek i fylket. Det vil komme en forespørsel om hvem som er interessert i å motta strømmingen. 

DIGITALT LUNSJTREFF OM DIGITAL DØMMEKRAFT OG PERSONVERN 
KS inviterer til digitalt lunsjtreff 9. desember fra 11:00 til 12:00.  

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 
Det legges opp til aktiviteter i alle kommuner i anledning frivillighetens år 2022. Bibliotekene kan være gode samarbeidsparter for frivilligheta i å løfte fram frivillig aktivitet i kommunen.  

Til toppen