Nyhetsbrev august 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for august 2022

TEMAMØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET  
Temamøte 23. august: Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket. Presentasjon om samarbeid i kommunen og bibliotekets synlighet i lokalsamfunnet. Eksempler fra Storfjord kommune.

Temamøte 20. september 08.30 Grenseløse muligheter – nytt biblioteksystem.  

GRENSELØSE MULIGHETER – NYTT BIBLIOTEKSYSTEM  
Prosjektet går nå over i neste fase der innspillene vi har fått skal konkretiseres i en kravspesifikasjon. Målet er at denne skal være ferdig til årsskiftet. Vi har oppdatert nettsiden med datoer for høstens aktiviteter.  

BIBLIOTEKSJEFMØTE OG BIBLIOTEKPOLITISK SEMINAR 11. - 12. OKTOBER 
Møtet holdes på Clarion hotel The Edge i Tromsø. Tirsdag 11. oktober er avsatt til biblioteksjefmøte med planlegging av 2023. Onsdag 12. oktober inviterer vi også deres ledere til bibliotekpolitisk seminar med ledelse som hovedtema.  Påmelding og program kommer. 

ARBEIDET MED HANDLINGSPLANEN 
I september vil det bli avholdt fire digitale, regionale møter. I november blir det tre fysiske heldagsmøter med temaene kunnskap og læring, litteratur og kultur og lokal arena og møteplass. Dato for møtene ligger i vår kalender. 

NASJONAL BIBLIOTEKDAG  
Flere av bibliotekene i fylket har takket ja til å motta utstillingsmateriell fra Frivillighetens museum og vil bruke denne utstillingen i markeringen av dagen. Det er fritt frem å bruke alt markedsføringsmateriale som finnes på nettsidene til frivillighetnorge og Norsk bibliotekforening. Markeringen av dagen er også en gylden anledning til å synliggjøre biblioteket for politikere og andre. Markedsfør biblioteket og alle tilbudene som finnes! Se referat fra vårt møte 24. mai. (PDF, 263 kB) Ta kontakt med oss hvis det er noe vi kan bidra med! Masse lykke til med dagen!   

INNOVASJONSSTRATEGI FOR FOLKEBIBLIOTEK 
Les rapporten og se opptak av Nikolai Sabels innlegg fra møtet 21. juni.  

SENJA BIBLIOTEK INVITERER TIL SEMINARET STUDENTEN OG FOLKEBIBLIOTEKET  
Senja bibliotek er i gang med et prosjekt som skal styrke og videreutvikle bibliotektjenestene for studenter. Som en del av prosjektet “Studenttjenester i folkebibliotek” inviterer biblioteket til seminaret Studenten og folkebiblioteket. Dato for seminaret er 13. september og påmeldingsfrist 5. september.  

BARNE- OG UNGDOMSBOKFORUM – SHARED READING FOR BARN 
Vi minner om møte 30. august hvor hovedtema er shared reading for barn. Det blir også en kort gjennomgang av bokhøsten og nye bøker som kommer. Agenda for møte kommer 15. august.   

LÅNETID OG ANTALL LÅN E-BØKER 
I forbindelse med ny versjon av BookBites høsten-21, mistet konsortiet admin-tilgang til alle bibliotekene i fylket. Denne tilgangen er nå på plass igjen. I denne prosessen gikk innstillingene for antall lån og lånetider tapt. Disse er nå rettet opp, slik at alle bibliotek i Troms og Finnmark har de samme innstillingene for antall lån og lånetid for e-bøker og e-lydbøker. 

LILLESTRØM KOMMUNE INVITERER TIL KULTURKONFERANSE 
Lillestrøm kommune arrangerer en fysisk, landsdekkende kulturkonferanse den 30. august. Fylkesbibliotekenes fellesprosjekt FIF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek) er medarrangør, og Lesersørvis til barn presenteres. 
 
NASJONALBIBLIOTEKET LYSER UT MIDLER TIL AKTIV FORMIDLING 
Nasjonalbibliotekets søknadsskjema til midler for aktiv formidling åpner midt i august. Søknadsfristen er 10. oktober. 20. september arrangerer Nasjonalbiblioteket seminar om søknadsskriving. 

FRITT ORD LYSER UT MIDLER TIL LITTERATURFORMIDLING I BIBLIOTEKENE 
Fritt Ord lyser ut tilskudd á kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om flukt.  

KULTURRÅDET ETABLERER NY MODELL FOR INNKJØP AV TIDSSKRIFT TIL BIBLIOTEKENE 
Den nye modellen skal gjøre det lettere å spre tidsskriftene til nye lesere, samtidig som bibliotekene kan abonnere kostnadsfritt. Ny modell vil gjelde fra høsten. Det vil arrangeres et informasjonsmøte, for bibliotekene om endringene. Tid og sted for møtet kommer.   

STARTPAKKE FOR MERÅPNE BIBLIOTEK 
Startpakken for meråpne bibliotek er nå tilgjenglig på bibliotekutvikling.no. Kurset skal være et verktøy som gjør det enklere for bibliotekledere å komme i gang med arbeidsprosessen for å gjøre nye bibliotek meråpne. 

SPILLFORMIDLING i FiF  
I høst arrangeres et felles digitalt kurs om spillformidling for bibliotekansatte i Troms og Finnmark. Kurset holdes 23. september kl 10.00-14.00, av Bibliogames. I fortsettelsen vil det arrangeres to fysiske kurs, ett i Troms og ett i Finnmark. Disse vil ta for seg  spill-arrangement. Sted og dato kommer. 

FORSKNINGSDAGENE 
Vi minner om Forskningsdagene, som i år går av stabelen 21. september til og med 2. oktober. Årets tema er Hav. 

Til toppen