Nyhetsbrev april 2021

Her kan du lese nyhetsbrevet for april 2021.

NYHETSBREV FOR APRIL 2021 
 

BIBLIOTEKSJEFMØTE OG AVSLUTNINGSSEMINAR FOR KUNNSKAPSAKTØRPROSJEKTET 
Biblioteksjefmøtet og avslutningsseminaret 5. og 6. mai gjennomføres digitalt. Invitasjon er sendt til samtlige biblioteksjefer. Program og lenke til møtene legges på ressurssiden og vil bli oppdatert fortløpende.  

TEMAMØTER MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET 
Tema for møtet 20. april er fylkesbibliotekenes formidlingskompetanseprosjekt. Invitasjon med lenke til møtet er sendt ut.  

KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON FRA FYLKESBIBLIOTEKET 
All informasjon det er viktig når alle bibliotekansatte sendes ut som brev, egen e-post eller i nyhetsbrevet. Vi vil bruke Facebook og andre sosiale medier for å forsterke og løfte frem nyheter som allerede er formidlet, men aldri formidle viktig informasjon kun på sosiale medier. Det har vært eksempler på at dette har glippa for oss, det skal vi rette opp i. 

KICKOFF FOR SOMMERLES 
Onsdag 19. mai skal vi bli inspirert og klar til ny sommerleskampanje! Kontakt Mona Fonnes hvis du mangler invitasjon. 

PÅMELDING TIL FORFATTERBESØK - SOMMERLESAVSLUTNING  
I uke 34 kommer Mari Moen Holsve for å være med på avslutninger av Sommerles. Fylkesbiblioteket koordinerer turneen, bibliotekene betaler honorar, opphold og reise. Påmeldingsfrist 30. april. 

BARNE- OG UNGDOMSFORUM: LESERSØRVIS FOR BARN OG UNGDOM 
Neste møte i forumet er tirsdag 13. april med tema Lesersørvis for barn og ungdom. Møtene er åpne for alle bibliotekansatte i fylket. Nye deltakere kan sende påmelding til Ida Zachariassen Sagberg

HURRA - NÅ ER ALLE BIBLIOTEK I TROMS OG FINNMARK BOK TIL ALLE-BIBLIOTEK 
Vi oppfordrer alle ansatte i bibliotekene til å abonnere på månedlig nyhetsbrev fra Leser søker bok. og få informasjon om bøker, podcaster, språkkafeer med mer. Vi minner også om Boksøk, en søketjeneste med bøker som på ulike måter er tilpasset alle som leser i motvind og Bærekraftsbiblioteket, et opplegg for skoler, bibliotek og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år. Leser søker bok har laget flere gode opplegg til formidling av bærekraftbiblioteket og plukket fram bøker for målgruppa. Vi oppfordrer alle til å lenke til disse ressursene på egne nettsider. 

INFORMASJON OM BOOKBITES 
Informasjon om nyheter og endringer i BookBites legges i facebook-gruppa Bibliotekansatte i Troms og Finnmark. Ved å klikke på emnetag bookbites i sidens høyremeny, vil man se alle innleggene om e-bøker. Etter fagmøtet tirsdag 16. mars har vi bestemt noen grep for videre finansiering av e-medier.    

TILDELINGER FRA NASJONALBIBLIOTEKET 
Fylkesbiblioteket, Senja, Sørreisa og Harstad (SøT-bibliotekene) har mottatt prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Se alle tildelingene

NYE FOLK I BIBLIOTEKENE 
Se hvem som er nye biblioteksjefer i fylket. 

UNDER NORDLYSET 
Det digitale bibliotekformidlingstiltaket Under Nordlyset er avsluttet for våren 2021. Arrangement med Per Anders Todal og boken Havlandet i samtale med John Gustavsen på Senja bibliotek flyttes til månedsskiftet september-oktober. 

ÅPENT VERKSTED – 23 TING OM Å FORMIDLE PÅ NETT 
Tirsdag 27. april  inviterer Viken Fylkesbibliotek til femte og siste webinar om «23 ting om å formidle på nett». Alle kan delta, verkstedet er en del av formidlingskompetanseprosjektet som Trøndelag fylkesbibliotek har ansvar for. Påmeldingsfrist 23. april.  

INVITASJON TIL SLABBERAS – NETTVERKSSAMLING FOR SPRÅKAFEER 
Viken fylkesbibliotek inviterer til “Slabberas – nettverkssamling om språkkafeer” torsdag 29. april.  Målgruppa er frivillige og bibliotekansatte fra hele landet. Samlingen er digital. Påmeldingsfrist 23. april.  Program og påmeldingsskjema

SKRIVETIPS - E-LÆRINGSKURS I KLARSPRÅK 
Den gylne pennen er et e-læringskurs i klarspråk med en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Nyttige tips og refleksjoner om det å bruke et forståelig språk i egen tekstskriving.  

ÅRSMØTE NBF NORD 
Vi minner om årsmøtet i NBF nord 14. april. Møtet starter 12.15 med foredraget «Bibliotekenes rolle i en digital tid» av Ragnar Audunson. Selve årsmøtet starter 13.00. Årsmøtepapirer med årsmelding for 2019 og 2020 og saksliste

Til toppen