Temamøter med folkebibliotekene

Fylkesbiblioteket inviterer folkebibliotekene til faglige møter på Teams én gang i måneden. 

Tema på møtene bestemmes av fylkesbiblioteket og bibliotekene oppfordres til å melde inn ønsker. Møtene holdes som oftest tredje tirsdag hver måned fra 08.30 til 09.30. 

Blant temaene som har vært tatt opp er koronasituasjonen, biblioteket som samskaper, fysiske arrangement rundt digitalt innhold, rapport fra lederutviklingsprogrammet og BookBites og økonomi. 

Informasjon om møtene ligger i vår kalender og invitasjon sendes ut til alle folkebibliotek i forkant.

Til toppen