Arrangørkompetanse

I flere av våre prosjekter er det utviklet kompetanse som er nyttig når for å gjennomføre ulike arrangement.

Det er mye å tenke på når man skal ha et arrangement i biblioteket, enten det er digitalt eller fysisk. Da kan det være fint å ha noen beskrivelser å støtte seg til. 

Egen budsjettpost for arrangement

Det er viktig at bibliotekene har en budsjettpost som kan brukes til arrangement. Hvor stor den skal være avhenger av økonomien i biblioteket, men det er viktig at posten opprettes. Skal «Lov om folkebibliotek» følges, er arrangement et av tiltakene som skal til og det bør gjenspeiles i budsjettet.

Lenker

Teknisk informasjon til digitale arrangement (PDF, 144 kB) utviklet i prosjektet Under nordlyset

Arrangementshåndbok (PDF, 172 kB) utviklet i Troms fylkesbiblioteks prosjekt Folkebibliotek som litteraturhus. 

Ulike arenaer og oppsett (PDF, 2 MB)

Artikkelliste

Til toppen