23 ting om å formidle på nett

Høsten 2021 tilbyr vi samlinger rundt kurspakken 23 ting om å formidle på nett.

Formål

Tilby innbyggerne bedre digital formidling av bibliotekets tjenester og tilbud.

Delmål 

  • Utforske og lære om rammeverk som lover, universell utforming og digital formidling.
  • Bli kjent med teknologien og ulike eksempler på digital formidling.
  • Få erfaring og kunnskap om hvordan man treffer målgrupper.
  • Motivere til bruk av nye formidlingsmetoder.

Individuell gjennomgang av alle tingene vil ta mellom 12 og 18 timer. Hver av tingene vil ta mellom 30 minutter og en time å gjennomføre som selvstudie. Det er en fordel om deltakerne har gått igjennom de aktuelle tingene på forhånd. 

Samlingene

I samlingene legger vi opp til gjennomgang av de aktuelle tingene og deltakerne får mulighet til å diskutere temaet praktisk og teoretisk med oss på fylkesbiblioteket og andre bibliotekansatte. Gjennom samtale kan vi komme fram til tiltak som er gjennomførbare lokalt og kanskje i samarbeid med andre bibliotek. Utbytte for deg som kursdeltaker er konkrete kunnskaper om å formidle på nett.

Lenke til kurset 23 ting om å formidle på nett på bibliotekutvikling.no

Hver av de fem samlingene vil i samme uke ha to alternativ. Mandager kl. 12.00 og torsdager kl. 09.00.

Dag 

Ting 

Samlingstema 

Mandag 6. september 12.00-13.30

1-5 

Ting du må vite

Torsdag 9. september 09.00-10.30

1-5 

Ting du må vite

Mandag 20. september 12.00-13.30

6-9 

Bli venn med teknologien 1 

Torsdag 23. september 09.00-10.30

6-9 

Bli venn med teknologien 1 

Mandag 18. oktober 12.00-13.30

10-13 

Bli venn med teknologien 2 

Torsdag 21. oktober 09.00-10.30

10-13 

Bli venn med teknologien 2 

Mandag 1. november 12.00-13.30

14-18

Formidling av litteratur digitalt 

Torsdag 4. november 09.00-10.30

14-18

Formidling av litteratur digitalt 

Mandag 29. november 12.00-13.30

19-23

Hvordan nå ut og synergier 

Torsdag 2. desember 09.00-10.30

19-23

Hvordan nå ut og synergier 

 

Påmeldingsfrist fredag 27. august. Gi beskjed om hvilke samlinger du ønsker å delta på i de forskjellige ukene. Ønsker du å delta, men ingen av datoene passer for deg? Ta kontakt med oss så kanskje vi kan få det til likevel.

Til toppen