Finmarksbiblioteket

Finmarksbiblioteket er fylkesbibliotekets lokalsamling for Finnmark og består av litteratur, fotografier og privatarkiv fra Finnmark og nordområdene. 

Finmarksbiblioteket gir en unik tilgang til kunnskap om og opplevelse av Finnmark. Samlingene oppbevares fysisk i Vadsø, men mye er tilgjengelig for alle digitalt på nett. Finmarksbiblioteket er fellesbetegnelsen for selve samlingen og formidlingstjenesten knyttet til samlingen. Hver sommer får vi henvendelser, og har derfor laget denne brosjyren som forteller om Finmarksbibliotekets tilbud. 

Finmarksbibliotekets sommerbrosjyre 2022 (PDF, 2 MB)

Finmarksbibliotekets litteratur 

Utgangspunktet for Finmarksbiblioteket er en innholdsrik og historisk viktig samling litteratur om og fra Finnmark. 

Søk i vår bibliotekkatalog eller Biblioteksøk 

Litteratursamlingen står i Vadsø bibliotek. Lokalsamlingen inneholder litteratur, kultur, geografi og historie presentert i ulike former og formater: Foldere og brosjyrer, mikrofilmer, doktoravhandlinger og skjønnlitteratur fra og om Finnmark. Samlingen inkluderer også litteratur om og fra Nordkalotten og Barentsregionen. 

Mye er til utlån gjennom fylkesbiblioteket, men det er restriksjoner på eldre og særlig verdifullt materiale. Kontakt oss i Finmarksbiblioteket for nærmere avtale.  

Finmarksbibliotekets fotografier

Finmarksbibliotekets privatarkiv

Historien til Finmarksbiblioteket 

Finmarksbiblioteket ble stiftet i 1892 som et privat selskap. Samlingen er i dag en del av lokalsamlingen til Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Den er fysisk plassert på Vadsø bibliotek. Samlingen omfatter bøker, fotografier og arkivalier om og fra Finnmark og til dels resten av Nordkalotten. 

Utdrag fra Finmarksbibliotekets formålsparagraf, 1892 

 «.........at søge samle og opbevare bøger og manuskripter angaaende Finmarkens historie, etnografi, sprog, naturhistorie og statistik samt alt der iøvrigt kan tjene til Oplysning om denne landsdel og dens befolkning gjennom tiderne».  

Finmarksbibliotekets formålsparagraf, 1892 

Til toppen