Tornedalsforfatteren Mona Mörtlund

 Forfatteren Mona Mörtlund er født og oppvokst i Kangos i nordre Tornedalen. Hun har opplevd forsvenskningspolitikkens konsekvenser og er en varm talsperson for minoritetsspråket meänkieli. Som skrivende kunstner beveger hun seg mellom forskjellige uttrykksformer. Hun er poet, barnebokforfatter, dramatiker og oversetter og har lagd novellefilmer, dramaserier, teaterstykker og radiodokumentarer. I 2017 mottok hun Barentsstipendet for grensekryssende kunst- og kulturarbeid av høy kvalitet.

Sammen med Monica Johansson gav hun ut den første barneboka på meänkieli i 1986, Moron, moron ostaks’ poron. Det er ei samling viser, regler, historier og gåter som har blitt mye brukt i skoler og barnehager. Seinere har hun skrevet fire barnebøker på meänkieli og ei på svensk. Som poet for voksne har hun til nå uttrykt seg på svensk språk. Tematikken i hennes tre diktsamlinger, Jag passerar Juhonpieti när rallarrosen blommar (2001), Mörtlunds Mona (2009) og Morgonnatt (2014), er tydelig farga av hennes oppvekst i et tospråklig miljø i grenselandskapet ved Torneelva. Spørsmål som berører identitet kommer ofte opp, og natur og landskap spiller en stor rolle. Svensk språk og kultur har opphøyd status i barndommens univers, men det svenske oppleves også som fremmed og truende, slik det f.eks. uttrykkes i diktet «En svensk ringer». Mörtlunds Mona er den av samlingene som tydeligst gjengir barndomsinntrykk, blant anna gjennom små portretter av eldre mennesker som er sterke kulturbærere. Særlig i den nyeste diktsamlinga kommer mørkere livserfaringer til syne, og et behov for å finne og bevare noe lyst som det er mulig å gå videre på.

Mona Mörtlund er aktiv som oversetter til meänkieli. I hennes oversettelse er August Strindbergs drama Ett drömspel blitt til Uninäytelmä, utgitt på forlaget Podium i 2013. Nå i 2018 foreligger seks av de populære billedbøkene om Totte og Emma (på norsk Thomas og Emma) i Monas oversettelse til meänkieli, et viktig kulturarbeid det også!

Både Troms og Finnmark har hatt gleden av besøk av Mona Mörtlund denne høsten. I Troms var hun på turné med Den kulturelle skolesekken med foredraget «Ännu lever språket hos oss – Oonhän meilä vielä kieli», om historien til den tornedalske minoriteten og båndene mellom tornedalinger og kvener. Under Finnmark internasjonale litteraturfestival i Alta deltok hun i en panelsamtale om å skrive og utgi litteratur på minoritetsspråkene kvensk og meänkieli og hadde lesing for publikum i en egen programpost. Vi ser fram til å følge Mona Mörtlunds forfatterskap videre.

Mona Mörtlund, f. 1957. Bor i Luleå. Forfatterens hjemmeside www.mortlund.se.

Til toppen