Kvenske personnavn i Nordreisa

 Personnavn – i betydninga fornavn – er viktig. Etternavn kan skifte ved ekteskapsinngåelse eller flytting. Et fornavn er i prinsippet mer stabilt. Men så er det variasjonsmulighetene: to og flere fornavn, forenkla navneform, navn i to eller tre språkformer, kjælenavn, kallenavn – og muligheten til å identifisere en person ytterligere ved å legge til fars, mors, besteforeldres eller ektefelles navn, eller kombinere med en yrkesbetegnelse, en egenskap eller noe annet. Navneskikker er kulturelt betinga, de kan være kompliserte og er et studium verd!

Alt dette blir svært tydelig når en leser Bente Imerslunds forord til boka Kvenske personnavn i Nordreisa : Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Imerslund ble engasjert som prosjektleder av Nordreisa kommune i 1999 for å fullføre ei tidligere påbegynt innsamling av personnavn, og det skulle bli et åtteårig prosjekt. Det står respekt av arbeidet som er gjort, og det har resultert i ei omfattende bok som i tillegg til å formidle navnekunnskap også kan fungere som et oversiktsverk over kvenske slekter i Nordreisa. Stoffet er ordna geografisk etter gårdsnavn med start lengst sør, 156 personer står på informantlista, andre kilder er f.eks. Samuli Paulaharjus Finnmarkens folk og de statlige folketellingene. Boka er illustrert med eldre og nyere billedmateriale.

Bente Imerslund har hatt et mangeårig virke som finsklektor og kvensk kulturarbeider i nord. Hun har gitt ut Ymmärrän, et læreverk i finsk for nordmenn (1981) og Finske stedsnavn i Nordreisa (1993). Hun står også bak nettstedet www.finsk.no , om finskbeslekta folk, språk og kulturer i Norge, Sverige og Russland.

Bente Imerslund. Kvenske personnavn i Nordreisa : Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Nordreisa kommune, 2008. 321 sider.

Til toppen