Fotobok om fjellets og havets folk

 Fotoboka Tunturin ja meren kansa – Fjellets og havets folk av Sonja Siltala kom ut i 2007. Det er på alle måter ei vakker og innsiktsfull bok som fortjener å komme fram i lyset. Boka portretterer kvener og norskfinner i deres hjemlige miljø på de stedene der de bor. Åtte kommuner i Finnmark og Nord-Troms er representert, og antallet portretterte personer er stort.

Boka dekker ulike funksjoner. Den kan nytes som kunstbok, den forteller en mangesidig kulturhistorie gjennom bilder og den er et forskningsarbeid ved at den prøver ut en metode for å dokumentere levd liv. Professor Einar Niemi har skrevet innledningskapittelet «Kvenene og samfunnet: kulturmøter og minoritetspolitikk», mens Sonja Siltala selv avslutter med et kapittel om fotograferingsprosessen. Bakerst er en detaljert bildeliste med opplysninger om fotomotiv, personer og steder, pluss et personregister.

Sonja Siltala er finsk fotograf, bosatt i Vadsø og ansatt ved Finnmark fylkesbiblioteks fotoavdeling.

Sonja Siltala. Tunturin ja meren kansa – Fjellets og havets folk. Trane forlag, 2007. 211 sider. Parallell tekst på finsk og norsk.

Til toppen