Om fjernlån og innlån

Fjernlån og innlån er hjemlet i Bibliotekloven. 

§ 1. Målsetting: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 

§ 3. Lånesamarbeid, registrering mv.: Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering, og for innlevering av statistikk. Departementet kan gi nærmere forskrift. 

Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren sier noe om hvordan fjernlån skal praktiseres. 

Til toppen