Fjernlån

Vi bistår folkebibliotekene med fjernlån, veiledning ved referansespørsmål, samlingsutvikling og andre bibliotekfaglige spørsmål. 

Fjernlånsavdelingen er samlokalisert med Tromsø bibliotek og byarkiv. Vi har to spesialsamlinger i Vadsø: Finsk bibliotektjeneste og Finmarksbiblioteket . Begge er samlokalisert med Vadsø bibliotek. Fra disse samlingene sendes det fjernlån ut til hele Norge.  

 Søk i katalogen i Tromsø  Søk i katalogen i Vadsø 

Her finner dere viktig informasjon om retur av fjernlån til Tromsø bibliotek og byarkiv.

Fjernlån og innlån er hjemlet i Bibliotekloven. 

Norske bibliotekkataloger.

Bibliotekkataloger i Sverige, Danmark og Finland.

Troms og Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø har klassesett til utlån til skoler i Finnmark.

Harstad biblioteks musikkavdeling er en spesialsamling ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
 

Til toppen