Finsk bibliotektjeneste

Jobber du på et bibliotek som har finskspråklige lånere? Eller vil du lese finsk? Finsk bibliotektjeneste finnes for deg, og alle andre som interesserer seg for finsk litteratur.

Søk i vår bibliotekkatalog eller Biblioteksøk 

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for det finskspråklige bibliotektilbudet i Norge. Finsk bibliotektjeneste kjøper inn og stiller finskspråklig litteratur og annet materiale til disposisjon for andre bibliotek og enkeltlånere i hele landet. 

Følg Finsk bibliotektjeneste på Facebook

Finsk bibliotektjeneste svarer på referansespørsmål og henvendelser, gir veiledning i spørsmål om finsk litteratur og tar imot besøk av grupper for omvisning. Vi kan hjelpe deg å arrangere forfatterbesøk, foredrag eller litteraturseminar. Vi besøker også gjerne andre bibliotek og arrangement og forteller om tjenesten vår. 

Fylkesbiblioteket har hatt nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge siden 1985, og får statlig støtte til å drive tjenesten. Utgifter utover statstilskuddet dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Finsk bibliotektjeneste befinner seg i Vadsø, der vi deler lokalene med Vadsø bibliotek. 

Finnmarkin maakuntakirjastossa toimii suomalainen kirjastopalvelu, joka osaltaan vastaa suomenkielisen kirjastoaineiston saatavuudesta Norjassa. 

Den finske samlingen består per i dag av ca. 10 000 eksemplarer. Vi har et bredt utvalg bøker for barn og voksne, både skjønnlitteratur og sakprosa. I tillegg har vi lydbøker og en liten filmsamling til utlån. 

Har biblioteket finskspråklige lånere? Da bestiller dere bokpakker(depot) fra Finsk bibliotektjeneste. 

Ønsker du å låne finskspråklige bøker eller finske filmer? Dine finske lånebøker er ikke lengre unna enn det nærmeste biblioteket ditt! 

Vi er åpent for alle som ønsker å komme og bli kjent med Finsk bibliotektjeneste. Vi er samlokalisert med Vadsø bibliotek og følger samme åpningstider. 

Det er flere måter å søke finskspråklig materiale - både lokalt og nasjonalt. 

Her er lenker til våre favorittsider om finsk litteratur og litteratur på finsk. Noen sider er helt eller delvis flerspråklige, noen finnes bare på finsk, norsk eller svensk. Vi håper at alle finner noe av interesse under disse temaene. 

Vi får ofte spørsmål om vi tar imot bøker og annet materiale i gaver. 

Til toppen