Tromsøysund kommune

Tromsøysund ble opprettet som eget prestegjeld ved kgl.res. 18. oktober 1856, satt i kraft ved kgl.res. 10. november 1860. Tidligere inngikk det i Tromsø  prestegjeld.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

1. 1856-1867   NM 15
2. 1867-1875   NM 15
3. 1875-1880   NOR1 330
4. 1880-1888   NOR1 330NOR1 331
5. 1888-1896   NOR1 331
6. 1897-1906   NOR1 946NOR1 947

KLOKKEBØKER

1. 1857-1869   PF 486PF 487

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

1856-1867, 1867-1875    11 kort
1875-1888                       14 kort
1888-1906                       21 kort

FOLKETELLING

Tromsøysund

1891                                 1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER

Folketellinga 1801  Tromsøe
Folketellinga 1891  Tromsøysund 
Folketellinga 1865  Tromsøysund
Folketellinga 1875  Tromsøysund
Folketellinga 1900  Tromsøysund
Folketeljing   1910

DIGITALARKIVET


Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Straumsbukta fra Skognes til Hamna / Innsamlet og redigert av Alvin Andreassen [... et al]. - Tromsø : Slektshistorisk forening i Tromsø, [2012]. - 260 s. : ill., kart - (Bygder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel.
Første del, til s. 151, er gårds- og slektshistorie. Andre del er historie og minner fra området. - Navneregister s. 241-258.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Slektshistorie – Tromsø
EMNE: Kvaløya

Ringvassøy fra Skarsfjord til Røsnes : Gårder og bosetning til ca 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund og Solbjørg Tønsaas. - Tromsø : Eget, 2010. - 292 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 278-92. (ib.) 
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie /Tromsøysund - Historie / Slektshistorie – Tromsø
EMNE: Kvaløya

Under Blåmannen : bygdehistorie fra Kaldfjordområdet / Utgitt av Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd. - Tromsø, 2008. - 552 s. : ill., kart  
EMNE: Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Kaldfjord - historie / Kvaløya – historie

Gårder i Sandnessundet : Finland med Storelva, og Sør-Finnes : Til ca.1950 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø, 2006. - 150 s. : ill., kart
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Slektshistorie – Tromsø
EMNE: Kvaløya / Storelva / Sør-Finnes / Sandnessund

Gårder i Sandnessundet : Fra Finnvik til Åsland, Eijordnes, til ca. 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. -Tromsø: Slekts- og lokalhistorisk
forening i Tromsø, 2021. -192 sider: ill., kart
EMNE: Slektshistorie - Tromsø/Tromsøysund - Historie - Tromsø/Tromsøysund
EMNE: Kvaløya, Storelva, Sør-Finnes, Sandnessund

Fra Finnvikelv til Futrikelv : Gårder og bosetning til ca. 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Eget, 2009. - 210 s., bl. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 185-97. (ib.) 
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie /Tromsøysund - Historie / Slektshistorie – Tromsø

Kvalsund fra Myran til Gåsvær : med bl.a. Trondjord og Kvaløyvåg : til ca. 1965 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Eget, 2016. - 213 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 202-13. (h.)
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Matrikkelgården Tisnes : Skavberg-Larseng-Slåttnes-Tisnes-Marislett / Innsamlet og redigert av Rannveig Lorentsen...<et al.>. - Tromsø :
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø, <2015>. - 251 s. : ill., kart - (Bygder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 221-251 (h.)
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Mjelde / Innsamlet og redigert av Erik Karlsen, Tore Johansen og Rannveig Lorentsen. - Tromsø : Slekts- og lokalhistorisk forening Tromsø, [2008]. - 248 s. : ill. Første del er gårdshistorie, andre del er artikler om smått og stort i bygda Mjelde på Kvaløya i Tromsø.

Berger, Johan Adam, n.
Slekten Berger fra Finnkroken 1786-1956. - Tromsø : Eget forlag, 1958. - 102 s. : ill.
Med tillegg om: Slekten fra Berger i Rendalen ; Wiesener-slekten ; Gården og stedet Finnkroken ; Armauer-slekten og handelsmann Johan Adam Armauer. – Stensiltrykk
Bibliografi: s. 102 (h.)

Yttersia 1 : Laukvik, Skulsfjord, Lyfjord og Bårdsvik : til ca. 1960 / 
Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Eget, [2016]. - 
247 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 233-46.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Yttersia 2 : med gårdene Grøtfjord, Tromvik og Vengsøy / Innsamlet og
redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Eget, [2017]. - 299 s. :
ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 281-299
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Yttersia 3 : Med bl.a. gårdene Musvær, Risøy, Melvik, Engvik og Måsvik:
til ca. 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø
: Eget, [2017]. - 242 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 233-46.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya / Rebbenesøya

Yttersia 4 : Eccernes/Kaldfjord: Bjørnsletta, Vekkernes, Kjosen, Eidet,
Sjursnes, Henrikvik, Susannejord / Innsamlet og redigert av Nils Erik
Bjørklund. - Tromsø : Eget, 2018. - 296 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 279-295.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Innersia 1 : Tromsdalen til Ramfjordnes
Bjørklund, Nils Erik (redaktør) 
Tromsø : Eget , [ 2021 ] . - 374 sider
Gårder i gamle Tromsøysund kommune 
Omslagstittel. . - Navneregister side 348-374. 
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Tromsdalen

Albrigtsen, Johan Edvard, n., 1887-1949
Bygdens historie : Kaldfjord / Johan E. Albrigtsen ; transkribert og
utgitt av Åshild Norhus. - <Tromsø : S.n., 2017>. - 139 s.

Malangshalvøya: Sandbakken-Balsnes-Bentsjord-Brokskar (Tromsøysund-delen), til ca. 1960
Tromsø: Eget forlag, 2022. -312 sider 
EMNE: Slektshistorie-Tromsø
Slektshistorie-Tromsøysund
Tromsø-Historie
Tromsøysund-Historie

Til toppen