Storfjord kommune

Storfjord-området lå i Lyngen prestegjeld og omfatter bl.a. Hatteng, Skibotn og Oteren. Reskript 18.januar 1776 opprettet Lyngen som et eget prestegjeld. Kgl.res. 21.juni 1929 delte Lyngen hovedsokn i tre sokn: Kåfjord, Storfjord og Lyngen.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Lyngen:

1  1756-1785 PF 487PF 488
2  1785-1821 PF 488
3  1822-1838 PF 488
4  1839-1858 NM 9
5  1859-1869 NM 9
6  1870-1878 NM 121
7  1879-1890 NOR1 324NOR1 325

KLOKKERBØKER

Under Lyngen:

1  1826-1838 PF 488
2  1839-1860 PF 488PF 489
3  1861-1867 PF 489
4  1868-1878 PF 489

FOLKETELLING

1865             HF 146
1875             NM 35
1900             NM 61

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97NM 98

MILITÆRE RULLER

1804             NM 92NM 93

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894     NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817    NM 97

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Lyngen

1801            1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1859-1878, kun dåp, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun konfirmasjon, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun vielse, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun begravde, Lyngen sogneprestembete

Avskrift av Lyngen kirkebøker (1 og 2) for tidsrommet 1782-1790.
Avskriften finnes også på mikrofilm NOR1 947

Folketellinga 1801  Lyngen
Folketellinga 1865  Lyngen
Folketellinga 1875  Lyngen
Folketellinga 1900  Lyngen

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Larssen, Emil, n.
Lyngen bygdebok / Emil Larssen ; Utgitt av Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner.-Tromsø: [A/S Peder Norbye], 1976-1980.-2b.: ill.
B.1: Lyngen Prestegjelds historie 
B.2: Gårdshistorie

Guttormsen, Helge 
Fra istid til Læstadius: Lyngen regionhistorie. Bind I
Bokmål, Utgitt [Tromsø/Birtavarre] : Lyngen bygdebok, 2005, 538 s.: ill.

Sørensen, Carl-Fredrik
Gården og slekten Sommerseth i Skibotn : slektsbok for etterkommere av Johan Peder Johansen Beck Sommerseth og Ellen Margrethe Pedersen / Carl-Fredrik Sørensen. 
[Stavanger], [1995]. - 76 s. : ill.

 Grape, Jan Erik, n.
... for lenge siden, i Skibotn / Jan Erik Grape. - [Tromsø] : 
Eget, 2013. - 191 s. : ill.
Forfatteren har samlet massevis av fotografier som han har koblet med opplysninger om folk og slekter i Skibotn på 1900-tallet.

Grape, Jan Erik
Og det skjedde mer...: i Skibotn for lenge siden
Bokmål, Utgitt [Tromsø] : Eget, 2016 -229 s.: ill.
Dette er en oppfølger til boka "... for lenge siden, i Skibotn" som forfatteren ga ut i 2013. Bøkene baserer seg på en meget omfattende fotosamling og informasjon knyttet til disse bildene, på egne barndomsminner, samt mange og lange samtaler med eldre folk i bygda. Også Narviksenteret og Midt-Troms museum har bidratt.

Til toppen