Skjervøy kommune

Skjervøy sokneprestembete ble skilt fra Tromsø og oppretta i 1776. I 1862 ble prestegjeldet inndelt i tre sokn: Skjervøy (hovedsokn), Reisen (nåværende Nordreisa) og Kvænangen annekssokn.

MIKROFILM

 KIRKEBØKER

  1  1748-1780 PF 492
  2  1781-1817 PF 492
  3  1817-1820 PF 492
  4  1820-1838 PF 492, PF 493
  5  1838-1847 NM 10
  6  1848-1859 NM 10
  7  1860-1870 NM 10, NM 11                   Skjervøy sokn
  8  1870-1877 NM 121                              Skjervøy sokn
  9  1878-1887 NOR1 326, NOR1 327       Skjervøy sokn 
10  1887-1898 NOR1 348, NOR1 349       Skjervøy sokn  
15  1899-1909 NOR1 1063                        Skjervøy sokn 

KLOKKERBØKER

1  1825-1838 PF 493
2  1839-1848 PF 493
3  1849-1861 PF 493, PF 494
4  1862-1870 PF 494                          Skjervøy- og Nordreisa sokn
5  1871-1877 PF 494                          Skjervøy sokn
6  1878-1888 NM 11                          Skjervøy sokn    
7  1889-1899 NM 11                          Skjervøy sokn    
8  1900-1910 NOR1 327                    Skjervøy sokn     
9  1911-1926 NOR1 948                    Skjervøy sokn   

FOLKETELLING

1865             HF 147
1875             NM 37
1900             NM 63

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97, NM 98

LYSNINGSBØKER

30 1907-1918 NOR1 1226 Hele p.gjeldet

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Under Skjervøy sokn

1748-1820      15 kort          
1820-1847      14 kort          
1848-1870      12 kort          
1871-1887      12 kort         
1887-1909      18 kort         

Under Kvænangen sokn

1860-1891       12 kort
 

Under Nordreisa sokn

1863-1894         9 kort

 

FOLKETELLING

Skjervøy

1801                   1 kort
1891                  1 kort

MANTALLET

Skjervøy

1701                    9 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Avskrift av kirkebøker
Hagemann, Axel. Uddrag af Skjervø kirkebøger 1748-1814.
Tromsø, 1892. Med "Anmærkninger"
Finnes i Tromsø biblioteks lokalsamling (L929.3)

Mandtal ofuer aldt det mandskab som i Tromsø fougerie er findissz anno  1702

Folketellinga 1801  Schiervøe
Folketellinga 1865
Folketellinga 1875
Folketellinga 1900
Folketeljing  1910

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Fugelsøy, Maurits, n.
Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. 
Skjervøy kommune, 1970-74. - 2 b. : ill.
Tillegg i b. 1: Innsjøer og vann i Skervøy og Nordreisen: s.395, Prestemandtallet 1664-66: s. 395, Folketellingen 1702: s. 396, Forordning 12/9 1753: s. 401. - 
Tillegg i b. 2: Rettelser til 1.bind: s. 414, Register over gårdene: s. 415, Diverse tillegg: s. 417

Dahl, Per Kristian
Fra Skjervøy 1892 slik det engang var / Per Kristian Dahl. 
-Oslo : Eget forlag, 1992. - 20 s. : ill. Bibliografi: s. 20 

Coldevin, Axel, n., 1900-1992
Jordegods og storgårder i Nord-Norge / Axel Coldevin. - Ny og rev. utg. Espa : Lokalhistorisk forl., 1989. 
265 s. : ill., fig., kart, port. 1. utg.: Theim, Kirstes boktr., 1943
Bibliografi: s. 251-255
EMNE: Bjarkøy - Historie / Lyngen - Historie / Nord-Norge – Kulturhistorie
EMNE: Bentsjord / Havnnes / Skjervøygodset / Tromsøgodset / Karnes

Johnson, Rudolph
Slekten Skjervøy : Rudolph Johnsons slektshistorie / Rudolph Johnson og Arden Johnson ; 
oversatt av Sverre Arneng. - Duluth, Minnesota : [s.n], [1992]. - 98, [8] s. : ill.
Boken omhandler samiske slekter på Arnøy i Skjervøy som utvandret til USA.
EMNE: Figenschou, slekten / Heggelund, slekten / Johnsen, slekten / Lorch, slekten

Johansen, Ole N., n.
Meiland : en gang ei bgd i Nord-Troms / Ole N. Johansen. - [Lyngseidet]
: Eget, 2018. - 235 s. : ill., kart

Historien om Meiland, ei fraflyttet bygd i Kvænangen, nå brakt til live
hver sommer som feriested.

Til toppen