Kåfjord kommune

Området som i dag utgjør Kåfjord kommune, hører fra gammelt av inn under Lyngen sokneprestembete. Reskript 18.januar 1776 opprettet Lyngen som eget prestegjeld. Opprinnelig lå Lyngenområdet som et "missionariat" under Karlsøy kapellani i Tromsø prestgjeld.

Kgl.res. 21.juni 1929 delte Lyngen hovedsokn i tre sokn: Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Til prestegjeldet hørte også fortsatt Sørfjord sokn, som fra 16.juli 1937 fikk navnet Ullsfjord.
 
Må ikke forveksles med Kåfjord annekssokn i Alta (Finnmark).

MIKROFILM

KIRKEBØKER

1  1756-1785 PF 487, PF 488
2  1785-1821 PF 488
3  1822-1838 PF 488
4  1839-1858 NM 9
5  1859-1869 NM 9                                   Lyngen sokn
6  1870-1878 NM 121                                Lyngen sokn      
7  1879-1890 NOR1 324, NOR1 325         Lyngen sokn      

KLOKKERBØKER

1  1826-1838 PF 488
2  1839-1860 PF 488, PF 489
3  1861-1867 PF 489                                 Lyngen sokn
4  1868-1878 PF 489                                 Lyngen sokn      

FOLKETELLING

1865             HF 146
1875             NM 34, NM 35
1900             NM 61

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97, NM 98

MILITÆRE RULLER

1804             NM 92

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Lyngen

1801            1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1859-1878, kun dåp, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun konfirmasjon, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun vielse, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun begravde, Lyngen sogneprestembete

Lyngen kirkebøker (1 og 2) for tidsrommet 1782-1790
Avskrifta finnes og på mikrofilm nr             NOR1 947

Folketellinga 1801 Lyngen
Folketellinga 1865 Lyngen
Folketellinga 1875 Lyngen
Folketellinga 1900 Lyngen

Prestemanntallet 1666 Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE 

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Albrigtsen, Sverre, n.
Bucht-slekta i Kåfjord og Lyngen / av Sverre Albrigtsen. - Tromsø : Tromsprodukt A/S, 1994. - 19 s.

Vatne, Elling, n.
Som et merke i min hånd: fortellinger fra en kvensk og sjøsamisk bygd
/ Elling Vatne. - [Oslo] : Kolofon, 2017. - 154 s.

Til toppen