Harstad kommune

Nåværende Harstad kommune tilhører Trondenes prestegjeld.

Det var prest på Trondenes alt i 1321. Reformatsen 1589 viser at Trondenes prestegjeld på den tiden var meget omfattende, med fjorten kirker, og ni prester.

Ved anordningen 28.desember 1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som selvstendige prestegjeld:
Kvæfjord, Sand, Hillesøy , Ibestad (Astafjord) med Tranøy, Dyrøy og Lenvik annekssokn, Torsken, og Mefjord.

Det nye Trondenes prestegjeld ble ved reskript 29. oktober 1813 slått sammen med Sand prestegjeld.
Denne ordningen varte til 1875, da Sand ble utskilt som selvstendig sokneprestembete fra 1.oktober jfr. kgl.res. 19.juni 1875.

Kgl.res. 14.mai 1926 bestemte at Trondenes skulle deles i tre sokn: Trondenes hovedsokn (med Harstad), Skånland og Sandtorg annekssokn. Sørvik forsamlingshus ble vigslet til kirke for Sandtorg etter kgl.res. 8.januar 1932. Tovik kapell (felles for gårder både i Trondenes og Ibestad prestegjeld) ble bygget etter kgl.res. 20.februar 1904.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

  1  1744-1777 PF 466
  2  1751-1781 PF 466, PF 467
  3  1783-1803 PF 467
  5  1804-1820 PF 467
  6  1821-1827 PF 467
  7  1827-1841 PF 467, PF 468                 (dåp kun til 1836, vigsler kun til 1835)
  8  1835-1840 PF 468                               (kun dåp og vigsler)
  9  1841-1852 NM 119 
 11  1853-1862 NM 119
 12  1863-1870 NM 120
 13  1870-1877 NOR1 331
 14  1878-1889 NOR1 331, NOR1 332      (fødte og konfirmerte)
 15  1878-1889 NOR1 332                         (vigsler, døde)
 16  1890-1898 NOR1 332, NOR1 333

KLOKKERBØKER

  1  1779-1794 PF 468
  2  1795-1818 PF 468, PF 469
  3  1820-1834 PF 469
  5  1834-1844 PF 469
  6  1845-1855 PF 469, PF 470
  7  1855-1862 PF 470
  8  1863-1869 PF 470
  9  1870-1876 PF 470, PF 471
10  1878-1890 NM 15
11  1891-1906 NOR1 333
12  1907-1916 NOR1 333, NOR1 334

FOLKETELLING

1865               HF 145
1875               NM 25
1875               NM 26 Trondenes; Sand; Ibestad
1900               NM 47, NM 48, NM 49, NM 50, NM 51

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898       NM 95, NM 96

 SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894       NM 96

 PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817       NM 97

MILITÆRE RULLER

1804               NM 92, NM 93

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

 KIRKEBØKER

Trondenes sokn

1744-1777, 1751-1781, 1783-1803          20 kort
1804-1820, 1841-1853                          17 kort
1853-1863, 1870-1878                          20 kort
1820-1841, 1835-1841                          16 kort
1863-1870                                             10 kort
1878-1889                                               6 kort, kun fødte og konfirmerte
1878-1889                                             10 kort, kun vigde og døde
1890-1898                                             13 kort

Sand sokn

1797-1820, 1840-1865                            8 kort

FOLKETELLING

1801                                                         1 kort     Trondenes
1891                                                         2 kort     Trondenes

Prestens manntall

1663-1666                                                3 kort     Trondenes

MANTALLET

Trondenes

1701                                                          9 kort

Sand

1701                                                          9 kort  

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketælling  1701  Senjen fogderi
Folketellinga 1801  Trondenæs
Folketellinga 1865  Trondenes
Folketellinga 1875  Trondenes
Folketellinga 1900  Trondenes
Folketeljing   1910

Mandtall over ... Tronæs meenighed ... 1770

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Lysaker, Trygve, n.
Trondenes bygdebok. - Harstad : Trondenes bygdeboknemnd, 1956-58. - 4 b.  : ill.
B. 1: Gårdshistorie for Skånland herred. 
B. 2: Gårdshistorie for Sandtorg herred. 
B. 3: Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad.
B. 4: Trondenes sogns historie
EMNE: Trondenes - Historie / Harstad - Historie / Sandtorg - Historie / Skånland - Historie

Bjørkenes, Bergljot Holte, n.
Folk og slekt i gamle Trondenes / Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen ; redigering: Tore Meyer. - Harstad : Trykksentralen, 1997. - 2b.
Bind 1: Familiekatalog
Bind 2: Personregister
EMNE: Slektshistorie - Harstad / Slektshistorie - Trondenes / Slektshistorie - Skånland

Reppen, Gunnar, n., 1937-
Harstadhistorien : fra nød til velstand 1904-1964 / Gunnar Reppen. -
Harstad : Eget, 2018. - 174 s. : ill.

Harstads historie beskrevet tiår for tiår fra byens grunnleggelse.

Til toppen