Balsfjord kommune/Malangen og Balsfjord

Balsfjord og Malangen ble utskilt som eget sokn i Tromsø prestegjeld ved kgl.res. 2.februar 1852. Ved kgl.res. 18.oktober 1856 ble Balsfjord og Malangen eget prestegjeld med Balsfjord som hovedsokn.

MIKROFILM

KIRKEBØKER 

Under Tromsø:
 2    1753-1778 PF 484
 3    1779-1796 PF 484
 4    1787-1795 PF 484 
 5    1796-1800 PF 484  
 6    1806-1821 PF 484 
 7    1821-1828 PF 484PF 485
 8    1829-1837 PF 485
 9    1837-1847 NM 13
10   1848-1855 NM 13NM 14

Balsfjord og Malangen prestegjeld:

1   1856-1870 NM 1             Malangen sokn
2   1871-1886 NOR1 317     Malangen sokn          
3   1856-1870 NM 1             Balsfjord sokn
4   1871-1883 NOR1 317    Balsfjord sokn    
5   1884-1897 NOR1 317     Balsfjord sokn      

KLOKKERBØKER 

Under Tromsø: 
1  1821-1833 PF 485
2  1832-1833 PF 485 
3  1833-1836 PF 485 
4  1836-1840 PF 486

Balsfjord og Malangen prestegjeld:
1  1856-1869 PF 487                               Malangen sokn
2  1870-1886 NOR1 318                          Malangen sokn
3  1887-1909 NOR1 318                          Malangen sokn
4  1910-1926 NOR1 947                          Malangen sokn
5  1856-1862 PF 487                               Balsfjord sokn
6  1863-1878 PF 487                               Balsfjord sokn 
7  1878-1889 NM 1                                 Balsfjord sokn         
8  1890-1906 NOR1 317NOR1 318       Balsfjord sokn   

FOLKETELLING

1865  HF 146
1875  NM 33NM 34 
1900  NM 59NM 60                                 Balsfjord
1900  NM 59                                             Malangen

SORENSKRIVERENS DØDSFALLPROTOKOLLER
1887-1902   NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805 -1892  NM 97NM 98

LYSNINGSBØKER

28-31    1858-1906  NOR1 1224         Hele prestegjeldet
32         1907-1910  NOR1 1224         Hele prestegjeldet         
33         1920-1927  NOR1 1224         Hele prestegjeldet


Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER 

Balsfjord sokn
1856-1870         6 kort
1871-1897       14 kort

Malangen sokn
1858-1886        7 kort

 

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1787-1795, kun dåp,  Tromsø sogneprestembete
Kirkebok 1856-1883, kun dåp,  Balsfjord sogneprestembete
Kirkebok 1858-1886, kun dåp,  Malangen, Balsfjord sogneprestembete
Kirkebok 1884-1897, kun dåp,  Balsjord sogneprestembete
Kirkebok 1856-1897, kun vielse, Balsfjord sogneprestembete
Kirkebok 1858-1886, kun vielse, Malangen, Balsfjord sogneprestembete
Kirkebok 1856-1897, kun begravde, Balsfjord sogneprestembete
Kirkebok 1858-1886, kun begravde, Malangen, Balsfjord sogneprestembete

Avskrift av kirkebok Tromsø prestegjeld 1796 - 1808. 123 s. 
Utg. i 1961 av Statsarkivet i Tromsø. Finnes i Tromsø biblioteks lokalsamling (Lq929.3),  

Ministerialbog No.8  for Tromsø præstegjeld 1837 -1847,  
Tromsø, 1949. 312 bl. Finnes  i Tromsø biblioteks lokalsamling (Lq929.3)

Folketellinga  1801  Tromsøe
Folketellinga  1865  Balsfjord (inkl. Malangen)
Folketellinga  1875  Balsfjord (inkl. Malangen)
Folketellinga  1900  Malangen
Folketellinga  1900  Balsfjord
Folketeljing   1910  Malangen
Folketeljing   1910  Balsfjord

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

Sieleregister over Tromsøe og Helgøe menigheder - 1769

 

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)


Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER


Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE
Balsfjords bygdebok : optegnelser fra ældre og nyeste tid : omfattende delvis inntil aaret 1924 / samlet av N.S. Magelsen og Peter A. Larssen. - Tromsø, 1925. - 307 s. Har også faksimileutgave, 1985. - Om Johan Susamel Andreasen, s. 85-89 (ib.)
EMNE: Balsfjord - Historie

Ytreberg, Nils Andreas, n., 1896-1987
Malangen bygdebok / N. A. Ytreberg. - Trondheim : Malangen
bygdebok-komité : i kommisjon hos F. Bruns bokhandels forlag, 1943. -535 s. : ill.

Indredavik, Karl, n., 1894-
Tilleggsopplysninger og rettinger til Malangen bygdebok / av Karl Indredavik. - [S.l : Eget forl.], [u.å]. - [upag.]

Skogan, Gunnar Adrian, n.
Slekter i Indre Balsfjorden / Gunnar Adrian Skogan. - Balsfjord : Eget forlag, 2011. - 458 s.

Martinsen, Vilhelm, n.
Vår slekt: Hans Andersen og hans to hustruer Kristianne Hansdatter og
Birgitte Johannesdatter : deres forfedre, slekt og etterkommere. -
Bardufoss : Eget forlag, 2002. - 224 s. : ill., kart.

Martinsen, Vilhelm, n.
Vår slekt: Johan Peder Berteussen og Ane Petrikka Thomasdatter :
forfedre, slekt og etterkommere. - Bardufoss : Eget forlag, 2004. - 115 s. : ill.
 
Ladnes, B.
Slekter i Malangen / B. Ladnes. - Mestervik : Eget forlag, 1949. - 161 s.

Martinsen, Vilhelm, n.
Gamle slekter i Balsfjord : den første norske bosetningen i Balsfjord / av Vilhelm Martinsen. 
Bardufoss : Eget forlag, 2012. - 101 s. : ill. 

Hanssen, Ingeborg, n., 1955-
Skogrud / Ingeborg Hanssen. - [S.l.] : Eget, 2015. - 94 s. : ill., port.
Ingeborg Hanssen forteller om sin egen slekt som bodde på gården Skogrud
i Malangen. Hun går tilbakt til 1850-tallet og følger slekta fram til 2013.


Staff, slekten
Veien til Hamnvåg i Malangen : Karl Albert Staff / J.E. Skogan Konst,
B.A. Melhus, E.A. Reinholdtsen og T. Staff. - [Oslo] : Kolofon, 2016. - 384 s. : ill., port., kart
Dette er boka om Karl Albert Staff og hans etterkommere.

Til toppen