Workshop om privatarkivarbeidets fremtid i Troms og på Svalbard

To kvinner og to menn sitter rundt et bord og diskuterer. - Klikk for stort bildeEn engasjert gruppe: Ingvild Johansen, Honna Havas, Andreas Klein og Ketil Jensen i gruppearbeid. Helena Maliniemi/TFFK

Koordinering, magasinforholdene og bevaringsstrategier var stikkord for privatarkivnettverkets workshop på Statsarkivet i Tromsø.

16 sentrale arkivaktører i Troms og på Svalbard var samlet for å diskutere en felles strategi for privatarkiv. Workshopen var en del av bevarings- og samhandlingsplanprosjektet som er satt i gang av Troms fylkesbibliotek med Arkivverkets utviklingsmidler. 

En mann foran en talerstol og en skjerm - Klikk for stort bildeArkivsjef Kjetil Jensen fra Arkiv i Nordland Helena Maliniemi/TFFK

Arkivsjef Ketil Jensen fra Arkiv i Nordland (AiN) var invitert til å innlede om dagens tema og hans inspirerende innlegg gav en pangstart til workshopen. Synliggjøring og bevisstgjøring av arkivinstitusjonens rolle både som forvaltnings- og kulturinstitusjon har stått sentralt i deres strategi. Det satses på formidling gjennom en egen avdeling, teamarbeid og budsjett. Personale og arkivene er til stede der hvor det skjer i fylket og til og med i gatebildet og på byens kino. Arkivet vises frem gjennom happenings, media og SoMe. Politikere er blitt engasjert i arbeidet.  I år har prosjektet «Skeiv i Nordland» markert «Skeivt kulturår» og vist at Arkiv i Nordland har en viktig samfunnsrolle. Hvert år utlyses det to stipender for studenter som bruker Arkiv i Nordland sitt arkiv i arbeidet med sin masteroppgave.

Etter den engasjerte innledningen til strategiarbeid ble det i felleskap drøftet om utfordringene som privatarkiv i Troms og på Svalbard møter i hverdagen. Utgangspunkt ble tatt i kartleggingene av arkiv, magasin, kompetanse og ressurser som er gjort i prosjektet.

Privatarkivarbeidet i Troms og Svalbard har så langt vært tilfeldig og ukoordinert, Dette ble pekt ut som en av de mest kritiske utfordringene. Mangel på magasinplass var den nest mest kritiske utfordringen.

Disse deltok på workshop: Fra høyre Harald Lindbach fra Statsarkivet i Tromsø, Haakon Unhammer Kvaale fra Svalbard Museum, Ingvild Johansen fra Ibestad bibliotek, Anna F. B. Haugen fra Tromsø bibliotek og byarkiv, Honna Havas fra Sør-Troms museum, Marianne O. Olsen fra Perspektivet Museum, Siv A. R. Henriksen fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Birgit Larsen fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Andreas Klein fra Universitetsbiblioteket – UiT, Ingar Olsborg Figenschau fra Universitetsmuseet – UiT, Lasse Valkeapää fra Samisk arkiv / Finnmarksarkivene (FARK), Marianne Kaldager fra Universitetsbiblioteket – UiT, Hilde E. Bjørnå fra Arkiv Troms og Siv Garles Sjåland, Midt-Troms museum (ikke i bildet). Helena Maliniemi/TFFK

Deltakere diskuterte strategier i grupper. Det var enighet i gruppene om at hvis vi skal få til en bedre bevaring av privatarkiv, er det viktig å få finansiering til en fast koordinatorstilling og en felles privatarkivtjeneste på plass. Dette haster. Troms og Svalbard er den eneste regionen i Norge hvor privatarkivarbeidet mangler kontinuitet og som henger etter utviklingen sammenlignet med andre fylker. Det er ikke bærekraftig på lang sikt siden utvikling av privatarkiv i Troms og på Svalbard er helt avhengig av eksterne midler. Magasinforholdene bør også forbedres betydelig.

I gruppearbeidet kom det også frem at det må komme i gang en aktiv innsamling gjennom samarbeidsprosjekter for å sikre et godt utvalg av privatarkiv som gjenspeiler samfunnet og samfunnsutviklingen i denne landsdelen på best mulig måte. Arkivene bør gjøres tilgjengelig gjennom ordning og digitalisering.  

En bærekraftig bevaring forutsetter også definering av roller og en god arbeidsdeling mellom arkivaktørene. Nettverkssamarbeidet bør får faste rammer og kontinuitet.

Til toppen