Tildeling av stimuleringsmidler til forfattere bosatt i Nord-Norge

Logo Litteraturstrategi for Nord-Norge - Klikk for stort bilde

I Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 er det bestemt at det hvert år skal avsettes søkbare stimuleringsmidler til forfattere bosatt i landsdelen. Nå er disse midlene tildelt.

Fylkeskommunene i Nord-Norge har lenge samarbeidet om en felles satsing på kultur gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Litteraturstrategi for Nord-Norge er en del av denne avtalen og har som mål å utvikle et varig samarbeid mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge, og å styrke både produksjon og formidling av nordnorsk litteratur.

I Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 er det bestemt at det hvert år skal avsettes søkbare stimuleringsmidler til forfattere bosatt i landsdelen. Midlene avsatt til dette i strategien er 60 000. Beløpet skal gå til formidling, utvikling og reiser i tilknytning til skriveprosesser, men også andre søknader kan vurderes. I år har det kommet inn 33 søknader med en søknadssum på over 600 000.

Følgende forfattere er tildelt stimuleringsmidler for 2023:

Rawdna Carita Eira og Ingrid Tjelle i Finnmark, Elin Hansen og Thoralf Fagertun i Nordland og Christine Caroline Nitter og Therese Skjelstad Bakkevoll i Troms.

Vi gratulerer og ønsker lykke til med skriveprosjekt og stimulerende reiser på kryss og tvers av både inn- og utland!

Til toppen