Sigbjørn Skåden fikk årets arbeidsstipend

 Vi gratulerer Sigbjørn Skåden som er tildelt årets arbeidsstipend til  en nordnorsk skjønnlitterær forfatter!

 En glad vinner uttrykte ekstra takknemlighet på vegne av den samiskspråklige litteraturen for at den også kan få et stipend av denne typen. Han sa videre at han også er takknemlig på egne vegne og føler nesten en ærefrykt for han vet jo et det er et høythengende stipend. Å bli valgt ut blant så mange sterke forfattere er en enormt stor motivasjon. Skåden takker fylkeskommunene for stipendet som gir han mulighet til å sitte mer rolig og prioritere skrivinga og få ferdig dette manuset. Kanskje kommer det også en norskspråklig versjon. Til slutt leste forfatteren fra manuset, først på samisk og deretter på norsk.

Prisvinner Sigbjørn Skåden mellom fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark Anne Toril Eriksen Balto og fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland Kirsi saxi. Arbeidsstipendet på 100 000,- deles årlig ut til en nordnorsk skjønnlitterær forfatter. Bak utdelingen står de to nordligste fylkeskommunene.

På vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune har en fagjury bestående av Anne Oterholm, faglig leder forfatterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet, Cecilie Løveid fra Forfattersentrum og Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef Troms og Finnmark fylkeskommunevurdert alle de innkomne manuskriptene, og de er ikke i tvil om at Sigbjørn Skådens nye roman blir utenom det vanlige. 

Se hele arrangementet

Skåden skriver på samisk. Arbeidstittelen på det påbegynte verket er Láŋtdievvá eller Planterhaug på norsk, der Skåden selv kommer fra. Juryen sier etter å ha lest utdrag at en fra det ene øyeblikket til det andre forflytter seg fra en kriminalrom, til en politisk ukorrekt satire, eller leser en egentlig en allegori, spør de. At romanen virker å romme flere sjangere har skapt stor nysgjerrighet hos juryen. De undres over hva slags univers dette utspiller seg i? Er det realisme eller er det snarere tvert imot? Juryen uttrykker at de ikke er i tvil om at dette blir en roman utenom det vanlige. En roman som også lar handling og problemstillinger rundt samisk identitet utspille seg i et helt konkret landskap.

Dette er fjerde året stipendet deles ut, og i år kom det inn totalt ti søknader. For å bli vurdert til arbeidsstipendet må forfatterne sende inn et utdrag fra et verk de jobber med.

Til toppen