Nordic Libraries Together i Bergen 09.-11. November 2022

Bilde av en mann og to kvinner i bibliotek - Klikk for stort bildeMads Munkvold, Amalie Kvamme og Monica Isobel Glenna på konferansen i Bergen. Mads Munkvold (fylkesbiblioteket)

Nordic Libraries Together er en årlig konferanse for ansatte i folke- og fylkesbibliotek etter initiativ fra det nordiske biblioteknettverket “NINja”, for faglig påfyll, idéutveksling og for å utvide arbeidsnettverk. Hovedfokus i år var på hvordan ledende bibliotek i Norden jobber med å involvere og aktivere sine lokalsamfunn.

Tur til Bergen

Konferansen rullerer mellom landene og i år ble det arrangert ved Bergen Offentlige Bibliotek. Fylkesbiblioteket sendte i oktober forespørsel til bibliotek i Finnmark om muligheter for at to bibliotekansatte kunne få dekt reise, deltakelse og opphold i forbindelse med årets konferanse. Hammerfest og Måsøy bibliotek søkte og fikk en tur til Bergen og konferansen.

Biblioteket i lokalsamfunnet  

Av Amalie Kvamme (Hammerfest bibliotek), Monica Isobel Glenna (Måsøy bibliotek) 

Hva er rollen til biblioteket? I en verden der biblioteket ikke lenger er eneste kilde til kulturuttrykk, informasjon og kunnskap, må også biblioteket fornye seg for å henge med i samfunnsutviklingen. Dette snakket arkitekt og direktør for Oslo arkitekturtriennale Christian Pagh om da han holdt foredraget “Forming places that matter” under bibliotekkonferansen. Pagh trakk frem at selv om vi mennesker i mindre grad enn før behøver å gå ut stuedøra vår for å få underholdning, varer og tjenester, så trenger vi alle et fellesskap. Bibliotekene spiller en stor rolle som møteplass. Et sted der vi kan være sammen eller alene, men i et fellesskap. En plass det ikke stilles høye krav eller som koster penger, men er gratis og for alle. Pagh vektla viktigheten av at bibliotekene hadde en innbydende og god atmosfære, og at stedet utfyller de ulike behovene til menneskene i nabolaget. Pagh snakket også om hvor viktig det er at biblioteket blir tatt med i arealplanleggingen når det kommer til plassering av biblioteket og hva det har å si for om folk tiltrekkes dit eller ikke. Miljøet rundt biblioteket er også vesentlig.  

Etter Pagh fikk vi mindre innlegg fra ulike nabolagsbibliotek rundt om i Norden. Alle vektla betydningen av å inkludere menneskene i lokalsamfunnet underveis i planleggingen av nye bibliotek. Representanter fra Lippulaiva bibliotek i Helsinki spurte innbyggerne i området hva de drømte om i deres nabolag, og resultatet ble et bibliotek med felles kjøkken, og hyggelige små soner der mye av møblene var gjenbruk. Bibliotekbrukerne ønsket et hjemmekoselig og intimt bibliotek fremfor et monument, og det var akkurat det de fikk. De ulike bibliotekene som ble presentert fokuserte alle på målgruppene sine, samt på hvilken måte de kunne dekke behovet i nabolaget. De var også opptatt av å inkludere nærområdet i utviklingsprosessen.  

Presentasjon for forsamling ved bruk av projektor og Powerpoint - Klikk for stort bildeF.v. Saska Ruutiainen og Topias Salonen, bibliotekarer fra Lippulaiva bibliotek. Amalie Kvamme

Det viktigste vi tar med oss fra konferansen

Det var inspirerende å se og høre om de ulike prosjektene. Funksjonen til dagens bibliotek er mer enn kulturuttrykk, kunnskap og informasjon. Bibliotek kan bidra til å forebygge ensomhet gjennom å være attraktive og åpne møtesteder, utjevne forskjeller gjennom å tilby gratis aktiviteter og arrangement, samt være aktuelle og relevante gjennom å ta behov i nærområdet på alvor. Under konferansen fikk vi innblikk i hvordan bibliotek kan være en sentral brikke i byplanlegging og områdeløft. Biblioteket har mulighet til å spille en viktig rolle i samfunnsutviklingen og fellesskapsfølelsen i lokalsamfunnet.  

Presentasjon for forsamling ved bruk av projektor og Powerpoint - Klikk for stort bildeLokal identitet ble vektlagt i rom og interiør ved Lippulaiva bibliotek Mads Munkvold

Finnmark 

Hør Amalie og Hammerfest bibliotek fortelle om den stemningsfulle kroken “Nordlysbiblioteket” på Hammerfest bibliotek på NRKs Finnmarkssendinga 18.11.2022. 

Hør innslaget fra Finnmarkssendingen her

Til toppen