Nasjonal bibliotekdag 1. september

Logo nasjonal bibliotekdag. - Klikk for stort bilde Folkebibliotekene i Troms og Finnmark markerer Nasjonal bibliotekdag 1. september hvert år og i år er temaet FNs bærekraftmål. På selve dag og dagene rundt kommer det til å være stor aktivitet med fokus på bibliotekenes tilbud og arbeid knyttet opp mot bærekraftsmålene.

Hvordan markerer bibliotekene i fylket dagen?

Tromsø bibliotek og byarkiv lager utstillinger med bøker som knyttes opp mot temaene i de ulike målene. Barne- og ungdomsavdelingen vil ha månedlige utstillinger ut året hvor de presenter titler knyttet til to av målene av gangen. Eventyrstunden, som holdes hver fredag, vil ha bærekrafttema. Og står du i fare for å måtte betale gebyr for ikke å ha levert en bok, da er det amnesti 1. september og du kan levere den uten kostnad. Barnebokbussen kommer til å parkere utenfor biblioteket sånn at de som vil kan komme inn å ta en titt.

Ved Lyngen bibliotek blir det eventyrstund for barna enten ute eller inne. Og oppdager du steiner som er malt med de ulike bærekraftmålene rundt omkring i nærmiljøet er det biblioteket som minner om målene.

Storfjord bibliotek skal ha bærekraft som tema hele september og retter seg særlig mot barn i skolealder. De starter opp med småtrinnet og temaet insekter.

Hammerfest bibliotek inviterer til kreativ kjøleskap-poesi og oppfordrer til å lage dikt med miljøtema. De inviterer også til Shared reading med kakeservering ute på fjellet.

Lebesby bibliotek skal presentere bærekraftbiblioteket for lærerne. I tillegg vil det arrangeres barnebokbad hvor man viser frem og forteller litt om bøkene.

Bibliotekene i Sørreisa, Harstad, Kvæfjord og Senja benytter dagen til også å arrangere Sommerlesfest. Dette markerer slutten på den store nasjonale lesekampanjen Sommerles. De har også bokutstillinger med bærekraftmålene som tema.

Også Bok- og kulturbussen i Sør-Troms markerer dagen og er medarrangør ved bibliotekene i Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad. I tillegg besøker de Ramsund skole som er ny på turneruta.

Dette er bare en smakebit på arrangementene, andre bibliotek i fylket markerer også på forskjellige måter.

Biblioteket er en samfunnsinstitusjon som står for demokratiske verdier som retten til kunnskap og informasjon, ytringsfrihet og personlig integritet. Visste du at bibliotekenes samfunnsmandat og bibliotek som institusjon oppfyller nesten alle FNs bærekraftsmål bare ved å gjøre jobben sin?

Norsk bibliotekforening er initiativtaker til dagen og tanken er å synliggjøre bibliotekene for beslutningstakere og folk flest.

Til toppen