Lokalsamling 3.0 - et formidlingsprosjekt

Kvinne i rutete skjorte som sitter ved et bord og blar i en protokoll - Klikk for stort bilde

Tromsø bibliotek har fått 450 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til et forprosjekt der målet er å lage en plan for å åpne opp mer av lokalhistorisk samling slik at den kan formidles mer aktivt enn i dag.

Tromsø bibliotek har en av landets største samlinger med lokalhistorisk materiale. De ønsker å videreutvikle samlingen til relevant og oppdatert kildemateriale som kan formidles og brukes bredt av befolkningen gjennom hele livsløpet, fra barnehage til eldresenter. Samlingen er både lokal fra Tromsø og mer regional fra Troms og delvis Finnmark. Harstad og Ibestad folkebibliotek er blant samarbeidspartene.

Kunnskap om stedet man bor på kan gi økt tilhørighet, og forebygge utenforskap. Uavhengig om du er nyinnflyttet eller om du har bodd et sted fra barnsbein av, finnes det lokalkunnskap og historieperler som ikke er allment kjent. For både nye og erfarne landsmenn kan innsikt om de som har gått foran bidra til økt forståelse og lokal tilknytning.

Lokalsamlingen på folkebiblioteket kan være et kulturhistorisk nav i et samfunn. Men da må samlingen leve. Kildene må være kjente og brukes av innbyggerne, og samlingen må oppdateres og formidles jevnlig.  Dessverre står mange lokalhistoriske samlinger forsømt på hyllene i i mange folkebibliotek i dag. Et prosjekt som viser hvordan lokalhistoriske kilder kan aktualiseres gjennom god samlingsforvaltning og samarbeid, bør ønskes velkomment.

Forprosjekt

Tromsø bibliotek og byarkiv ønsker i samarbeid med Troms og Finnmark fylkesbibliotek å utvikle et formidlingsprosjekt for lokalhistorie med folkebibliotekene som nav. For å finne retning og vei i prosjektet søkes det i første omgang om et ettårig forprosjekt, med avklaring av samarbeidspartnere, formidlingsmuligheter og aktuell metodikk og med fokus på følgende innsatsområder:

  • Vurdere samlingskriterier
  • Åpne opp samlingen og tilgjengeliggjøre kildematerialet
  • Invitere til medvirkning gjennom møter med innbyggere, foreninger, lag og kommunale skolebibliotek
  • Samarbeide bredt i AMB-sektoren og kulturminneforvaltningen
  • Samarbeid med Nasjonalbiblioteket

Tromsø bibliotek og byarkiv er i gang med å ansette en ny rådgiver og halve stillingen det første året vil settes av til dette prosjektet.

Til toppen