Litteraturstrategi for Nord-Norge videreføres

En glad stipendmottaker Sigbjørn Skåden sammen med fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland Kirsi Saxi under tildelingen i 2021. Troms og Finnmark fylkeskommune  Fylkesrådet har enstemmig vedtatt å videreføre Litteraturstrategi for Nord-Norge for perioden 2022-2025.

Både det årlige bransjetreffet og stipend til forfattere bosatt i Nord-Norge videreføres. I tillegg opprettes det et nytt stipend som fortrinnsvis skal gå til barne- og ungdomsforfattere bosatt i landsdelen. Til sammen vil disse stipendene beløpe seg til 200 000.

Nytt i strategien er også at det avsettes midler som kan søkes på av forfattere som har behov for å få dekket utgifter knyttet til formidling, utvikling og reiser i tilknytning til skriveprosesser.

Etter at fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark har hatt ansvar for ledelsen av sekretariatet fra 2017-2021, er dette fra i år flyttet til Nordland fylkesbibliotek.

Marit Laland fra Nordland fylkesbibliotek blir ny prosjektleder, og fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek vil Ida Zachariassen Sagberg og Ellen Berg Larsen følge opp satsningen. Styringsgruppa består som tidligere av fylkesbiblioteksjefene Anita Munch Kulset og Birgit Larsen og assisterende fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen.

Litteraturstrategi for Nord-Norge (PDF, 499 kB) har som mål å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, og å styrke samarbeidet mellom litteraturfeltet og andre kunstuttrykk. Det årlige bransjetreffet og stipendet som har vært utdelt til fire forfattere, har vært gode pådrivere i dette arbeidet. Strategien er et verktøy for økt samarbeid om litteratur i nord, og den er utarbeidet sammen med bransjen. Det er fylkesbibliotekene som har ansvar for at strategien følges opp. Tilskuddene er finansiert gjennom Den nordnorske kulturavtalen (PDF, 617 kB).

Til toppen