Les for meg! - språk fra første stund

 Sametingets lesekampanje Les for meg! - språk fra første stund lanseres i Bodø 27. oktober under Samisk litteraturdag på Stormen.

Les for meg! - språk fra første stund er utviklet av Sametingets bibliotek i samarbeid med Foreningen !les og Senter for samisk i opplæring. Inspirasjonen er hentet fra det norske Bokstart-prosjektet, og lignende prosjekt som er gjennomført i mange land.

Sametinget ønsker at samiske barn skal få et best mulig utgangspunkt for språkutvikling. At foreldre, besteforeldre, andre voksne leser høyt for barnet danner et viktig grunnlag for læring og legger til rette for leselyst og senere lese- og skriveopplæring. Prosjektet skal oppmuntre voksne til å lese høyt, synge, rime, joike og prate med barn på samiske språk.

Følg lanseringsseminaret digitalt 

Lanseringsseminaret er del av samisk litteraturdag som arrangeres på Stormen i Bodø den 27. oktober kl. 10-17.På programmet er blant andre Elin Anna Labba i samtale om Herrarna satte oss hit, Johan I. Borgos om Samer ved storhavet og Simon Issát Marainen som forteller og joiker "Áddja och renen."

Følg litteraturdagen digitalt

Til toppen