Lappekodisillen flytter hjem til Samisk arkiv

Et historisk øyeblikk. Avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo tar imot det symboltunge dokumentet fra Gry Haugsbakken, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. Helena Maliniemi, Troms og Finnmark fylkesbibliotek     Med et fint og høytidelig arrangement ble Lappekodisillens hjemkomst markert på Diehtosiida i Kautokeino. Det ble en stor dag for Sápmi. 

Æresgjesten kong Harald og andre inviterte gjester bevitnet da statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken overrakte dokumentet til avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo.   

Lappekodisillen fra 1751 er fremdeles et viktig dokument som sikrer at samene kan flytte reinsdyr over landegrensene, for eksempel slik det foregikk under koronapandemien.

Les mer på nettsiden til Finnmarksarkivene.

Til toppen