Hvordan lage arrangement rundt digitalt innhold?


God stemning i Senjahopen under overføring av bokfest fra Tromsø bibliotek og byarkiv - Klikk for stort bildeGod stemning i Senjahopen under overføring av bokfest fra Tromsø bibliotek og byarkiv Brita Esaiasen  

Tema for månedens møte mellom folkebibliotekene i fylket og fylkesbiblioteket var fysiske arrangement med digitalt innhold.

32 deltakere hørte representanter fra fem av bibliotekene i fylket delte villig av sine erfaringer. Både det de hadde lyktes med og ting de kunne gjort annerledes.

Først kommer en liten oppsummering før vi presentere erfaringer fra de enkelte. Bevisstgjøring rundt at et digitalt arrangement i biblioteket er som et ordinært arrangement.
Skape hyggelige rammer rundt og ta det på alvor.
Samtale, innledning og egne inviterte gjester kan gjøre arrangementet unikt i ditt bibliotek.

Å tilpasse ei digital visning i et stort og åpent bibliotekrom som er tilgjengelig for alle kan være utfordrende (som i Vadsø og Tromsø):
På dagtid kan det forstyrre andre som benytter seg av lokalet.
På kveldstid krever det at noen jobber seint og det er en ekstra kostnad.

Krevende å være proff på strømming – Samtidig kan mange arrangement lages kun med en telefon og en god mikrofon, man kan også ta opp på forhånd og strømme (som med Kathrine Nedrejord). Sjekk med kommunen om det finnes strømmeutstyr som kan brukes av biblioteket.

Arrangementene fra Litteraturhuset strømmes offentlig for alle, og er fine til å lage egne arrangement rundt i bibliotekene.

 1. Brita Esaiassen, bibliotekar, Senja bibliotek avdeling Senjahopen

  BOKFESTEN – TROMS LESER NORDNORSK
  Overføring fra Tromsø bibliotek og byarkiv i januar 2020 var første arrangement i den sammenslåtte kommunen. Kommunen hadde med to deltakere i leseaksjonen. Biblioteket inviterte bredt til arrangementet, godt oppmøte, overkant av 20 personer. Spenning i lufta – aldri gjort dette før. Arbeidslyd fra Tromsø, noe som var bra, ubehagelig når det blir helt stille, er lyden borte? Folket likte seg, fine kulturelle innslag, prat, strikking og kos, også snakk om BookBites. Viktig å sette pris på dem som deltar. Nådde folk med det kulturelle. Den som har ansvar for arrangementet må ha tid til å være tilstede. Brita fikk hjelp av skoleungdommer for å kunne være tilstede på arrangementet, skoleungdommer sørga for å betjene publikum. Strømming via YouTube fungerte veldig godt. Ha gode rom og ramme inn arrangementet
  Deltakerne syntes det var kjempestas å delta på arrangement sammen med folk fra Tromsø og andre steder. Ønsker flere arrangement.
 • Hilde Lorentzen, Vadsø bibliotek
  Starta strømming av Under Nordlyset, 19. oktober fra Tromsø. Ikke markedsført, noe som var bra fordi det hørtes dårlig fra Tromsø.
  Lyden fungerte da det ble strømmet fra Alta. Klage fra andre bibliotekbrukere som ikke deltok. Vadsøs første og egentlige test. Tredje gangs strømming fra Sør-Varanger med Siri Broch Johansen.
  Jørn Lier Horst på FinnLitt, ble reklamert for på en forfatterkveld. Kom en del publikum. Publikum syntes dette var ok, bibliotekansatte syntes det var ok.
  Hadde ikke tenkt på å behandle dette som et ordinært arrangement. Beklaga til publikum, og lovte at neste gang blir det servering. Halvhjerta markedsføring. Det var greit å sitte sammen og se.
  Læring: Må markedsføres ordentlig, slik det gjøres ved fysiske arrangement. Vurderer å kjøpe utstyr for å kunne strømme sjøl med tanke på å strømmer Kvenfestival i juni.
 • Stine Iversen, nestleder og musikkbiblioteka Harstad bibliotek
  Lifestream fra Litteraturhuset i Oslo, fra og med høsten 2019. God erfaring med dette, god kvalitet på lyd, bilde og deltakerne. God backup. Reklamert for disse arrangementene på samme måte som andre. På overføringa av «Smerten ved å være til» med Tirill Broch Aakre og Else Kåss Furuset: hadde de invitert diakonen ved Harstad sykehus som holdt et lite innlegg etterpå og det ble tid og rom til å snakke sammen i etterkant. 20-30 deltakere på arrangementene.
  Dersom muligheten byr seg vil vi ha strømming med samtale i etterkant Under nordlyset færre besøkende på formiddagsarrangement, lyd og bildekvalitet har vært en del opp og ned.
 • Mona Magnussen, biblioteksjef Tromsø bibliotek og byarkiv
  Biblioteket har kjørt 17 digitale arrangement som har hatt 2682 visninger.
  Krevende å kjøre digitale arrangement. Hvordan kan vi produsere et godt arrangement? Vi må jobbe mer med profesjonaliteten og vi trenger flere folk.
  Arrangementet «Kunsten å kommunisere med en tenåring» har vært veldig populært og har hatt flere hundre visninger.
  Ingen servering på grunn av koronarestriksjonene
  YouTube fungerer godt – Facebook ikke så enkelt.
 • Dagfinn Gjerde, biblioteksjef Sør-Varanger bibliotek
  Har laget 13 produksjoner fram til nå.
  Hva er det som gjør at vi er kommet så godt i gang i Sør-Varanger? Det måtte en pest til for å komme i gang. Fikk tilgang til utstyr for å strømme. Sør-Varanger kommune hadde utstyr som er i bruk fire ganger i året.  Brukes til kommunestyremøter.
  Scenerom hvor det er mulig å sette dette opp, lage et studio. Mye ledninger og koblinger.
  Har en mann i huset som har teknisk fagskole som får dette til. Kunnskap nok til å sette seg inn i dette. Har meldt seg på fjernundervisning (Stokmarknes) om produksjon av lyd bilde – er godt i gang med studiet som går over flere år.
  Tema: Lokalhistorie, kirka, internatliv, Nordnes Klippe, husflidstradisjoner i Finnmark, Sagbruk på Elvenes, 1. mai-arr. 17-maiarr med mobilt team. Produserte FinnLitt 2020 en dag. Bare Bremnes, 6. februar, juletradisjoner, nytt prosjekt retta mot eldreinstitusjoner i Sør-Varanger.
  Strømming er enormt ressurskrevende. En ting å tenke på, skal man starte med strømming så innebærer det mye arbeid.
  Noen produksjoner har hatt 4000-5000 visninger. Stor overraskelse at så mange hadde vært innom.
  Rigger nå enda mer teknisk utstyr i scenerommet. Får beholde kommunes utstyr, som låner det når de trenger det. Alle vil til oss for å lage produksjoner – gir biblioteket makt. Alle typer ressurspersoner kommer løpende. Ny og upløyd mark – i framtidas bibliotek. Dette krever ny kompetanse. Kan produsere bokanmeldelser som kan legges en pool, en mulighet til å komme på besøk til folk. Når vi kommer over den tekniske kneika terskelen med god lyd og bilde – bra nok. Da er vi på et spennende marked.


Nettkurset 23 ting om å formidle på nett.
Fylkesbibliotekene har jobba fram dette nettkurset fordi det trengs kompetanse for å formidle på nett.
Nettkurset 23 ting har ulike tema, ting 12 handler om strømming
Skal legges opp til webinarer, som vil sendes fra Viken fylkesbibliotek. Fylkesbibliotekene kan da ha refleksjonsmøter etter webinarene.

Til toppen