Finlands nasjonaldag og finsk bibliotektjeneste

Finland nasjonaldag er 6. desember. Hyvää itsenäisyyspäivää! I den anledning har finsk bibliotektjeneste og fotoarkivet laget en liten film med bilder fra Finland.

Se filmen her 

Bildene er hentet fra www.finna.fi, der kan du søke opp gamle og nye bilder fra Finland, som tilsvarer det norske Digitalt Museum.

Jobber du på et bibliotek som har finskspråklige lånere? Eller vil du lese finsk? Finsk bibliotektjeneste finnes for deg, og alle andre som interesserer seg for finsk litteratur.

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for det finskspråklige bibliotektilbudet i Norge. Finsk bibliotektjeneste kjøper inn og stiller finskspråklig litteratur og annet materiale til disposisjon for andre bibliotek og enkeltlånere i hele landet.

Mer informasjon finnes på våre nettsider

Til toppen