Digital hjelp på Tromsø bibliotek og byarkiv

Bilde av Anja Borg Andreassen med laptop - Klikk for stort bildeAnja Borg Andreassen på Tromsø bibliotek og byarkiv er klar til å starte opplæringa.   På Tromsø bibliotek og byarkiv har de starta med veiledning i digitale verktøy i samarbeid med kommunens servicetorg.

En undersøkelse gjort av Kompetanse Norge i 2020 viser at omtrent 600 000 nordmenn ikke har nok kompetanse om det digitale samfunnet og risikerer å havnet utenfor. Mange av disse er eldre, men også lavt utdannede, folk utenfor arbeidsmarkedet og fremmedkulturelle fra land hvor det digitale ikke er så utbredt. Dette ville biblioteket og servicekontoret gjøre noe med og søkte da Kommunal og moderniseringsdepartementet lyste ut midler i fjor høst. Og resultatet ble 100 000 som de nå skal bruke til opplæring.

Biblioteket skal veilede i generell bruk av verktøyene og hvordan man oppretter e-postkontoer, logger seg inn på nettaviser og lignende mens servicetorget skal hjelpe til med offentlige tjenester som søknader til NAV, bank-ID og lignende. det er viktig å understreke at de ikke skal gå inn i innholdet på for eksempel NAV, og ikke lære folks passord eller koder. 

Servicekontoret vil tilby hjelp på dagtid og her må brukerne bestille time, mens biblioteket har åpnet for drop in mellom 16.00 og 19.00 hver tirsdag.  Sjøl om biblioteket har både pc og iPad til utlån, er det en fordel om deltakerne har med eget utstyr for å bli kjent med dette.

Kanskje er dette noe som også andre bibliotek gjør eller kan tenke seg å gjøre? Hvis man ikke føler at man ikke har god nok kompetanse er ressursene under gode å bruke til forberedelse.

Kurset 23 offentlige ting 

Digidels gratis læringsressurser for de som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter 

Til toppen