Digital hele livet

Pexels

 Folkebibliotekene er sentrale aktører i regjeringens strategi Digital hele livet.

Folkebibliotekene er en av de største aktørene innen direkte kompetanseheving av grunnleggende digitale ferdigheter i befolkningen, både i tilbud og geografisk omfang. Dette kommer fram av en kartlegging som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Målet med strategien er å motvirke digitalt utenforskap og sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få det digitale påfyllet som trengs for å kunne bruke digitale verktøy og tjenester som vi i dag er blitt så avhengige av.

Strategien er utarbeidet i samarbeid med både Seniornett, kommunenes interesseorganisasjon KS og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet vi i løpet av høsten invitere til regionale møter om strategien.

Se mer og les hele strategien på regjeringens nettside.

Til toppen